Nghiên cứu phát triển giải thuật quản lý nhiều bản sao cho các ứng dụng phức tạp

Trong quỏ trỡnh xõy dựng cỏc phần mềm cho hệ phõn tỏn hỗ trợ cỏc ứng dụng lớn như thương mại điện tử, chính phủ điện tử,. vấn đề cập nhật thông tin dùng chung trong các bản sao của cùng một đối tượng là một trong những vấn đề quan trọng. Nó không chỉ đảm bảo hệ thống hoạt động với tốc độ bỡnh quõn chấp nhận được, ổn định, tin cậy mà quan trọng hơn cả là phải đảm bảo tính gắn bó của dữ liệu trong các bản sao. Mụ hỡnh hệ thống quản lý nhiều bản sao giống nhau trờn mụi trường phân tán và các giải thuật được nghiên cứu đó đáp ứng các yêu cầu của một hệ thống phức tạp với lượng thông tin lớn cần phải xử lý và thể hiện ở cỏc mặt sau đây: • Tự động hóa cập nhật các bản sao • Phát triển giải thuật nhiều bản sao trong môi trường phân tán hiện đại • Làm phong phú khả năng ứng dụng các tác tử di động. • Triển khai kỹ thuật đánh dấu bản điều khiển trong quản lý nhiều bản sao • Bổ sung lý thuyết cập nhật nhiều bản sao Kết quả nghiên cứu đó thể hiện cụ đọng bằng những sơ đồ giải thuật và mô hỡnh. Cỏc giải thuật và mụ hỡnh này đó được thực nghiệm trên ngôn ngữ Java RMI trong môi trường Java ảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY