Nghiên cứu một số tính trạng sinh trưởng, phát triển, chất lượng tinh và tỷ lệ phối có chửa của bò đực lai hướng sữa 3/4 và 7/8HF

Trong đánh giá sự sinh trưởng phát dục của bò đực thì chỉ tiêu tăng khối lượng là một chỉ tiêu quan trọng. Để đánh giá được chỉ tiêu này người ta phải thường xuyên cân đo để biết được khối lượng của bò qua các tháng tuổi. Sự tăng khối lượng của bò phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống, chế độ nuôi dưỡng . Trong các yếu tố trên thì yếu tố giống có ảnh hưởng mật thiết tới sự tăng sinh nhanh hay chậm của đực giống. Một giống nào đó có sự tăng sinh nhanh thì đó là cơ sở cho những đàn con có khả năng phát triển tốt. Sự tăng khối lượng của đực giống 3/4HF và 7/8HF được thể hiện ở bảng 4.9. Khối lượng nhóm 7/8HF đều có khối lượng cao hơn khối lượng nhóm 3/4HF, trừ khối lượng lúc 3 tháng tuổi. Các đực giống chọn ra có khối lượng sơ sinh, 12 tháng đều cao hơn tiêu chuẩn giống. Khối lượng 6 tháng tuổi, 18 tháng tuổi và 24 tháng tuổi cho thấy nhóm 7/8HF cao hơn tiêu chuẩn giống còn ở nhóm 3/4HF thấp hơn tiêu chuẩn giống

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY