Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trình

1./ Từ kết quả nghiên cứu và tính toán thực nghiệm cho thấy cần phải tính chuyển toạ độ các điểm của lưới khống chế thi công (theo công nghệ truyền thống hoặc công nghệ GPS) về hệ toạ độ thi công công trình. Các bài toán tính chuyển toạ độ đóng vai trò quan trọng trong trắc địa công trình. 2./ Khi sử dụng công nghệ GPS để thành lập lưới khống chế thi công trong trắc địa công trình, thì cần phải tính chuyển toạ độ các điểm đo GPS về hệ toạ độ thi công công trình. Kết quả tính chuyển sẽ đảm bảo tính đồng nhất giữa hệ toạ độ thiết kế và hệ toạ độ thi công công trình cũng như đảm bảo độ chính xác cần thiết khi bố trí công trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY