Nghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột mì sơn hải – sơn hà – quảng ngãi

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I MỤC LỤC II DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH MỤC BẢNG BIỂU VII DANH MỤC HÌNH VẼ VIII CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1 1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2 1.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ VÀ HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI 4 2.1. TỔNG QUAN VỀ KHOAI MÌ 4 2.1.1. Cấu tạo của khoai mì 5 2.1.2. Phân loại khoai mì 5 2.1.3. Thành phần hóa học 6 2.2. TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BỘT MÌ 8 2.2.1. Giới thiệu chung 8 2.2.2. Hiện trạng ngành chế biến tinh bột mì tại Việt Nam 9 2.2.2.1. Giới thiệu chung 9 2.2.2.2. Tình hình sản xuất tinh bột mì trong nước 9 2.2.2.3. Định hướng phát triển bền vững 11 2.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất tinh bột mì 11 2.3. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ 17 2.4. NƯỚC THẢI TRONG CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ 18 2.4.1. Nguồn phát sinh 18 2.4.2. Thành phần và tính chất của nước thải 19 2.4.3. Vi sinh vật trong nước thải tinh bột khoai mì 21 2.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT MÌ 22 2.5.1. Các dạng ô nhiễm môi trường từ sản xuất tinh bột khoai mì 22 2.5.1.1. Ô nhiễm nước thải 22 2.5.1.2. Ô nhiễm chất thải rắn 22 2.5.1.3. Ô nhiễm khí thải 22 2.5.2. Các phương pháp xử lý nước thải tinh bột khoai mì 23 2.5.2.1. Phương pháp cơ học 23 2.5.2.2. Phương pháp hóa học 23 a/ Phương pháp trung hòa 23 b/ Phương pháp oxy hóa 24 2.5.2.3. Phương pháp hóa lý 24 a/ Keo tụ, tạo bông 24 b/ Tuyển nổi 25 c/ Hấp phụ 25 d/ Các phương pháp điện hóa 25 e/ Các quá trình tách bằng màng 25 2.5.2.4. Phương pháp sinh học 26 a/ Xử lý sinh học trong môi trường hiếu khí 26 b/ Xử lý sinh học trong môi trường kỵ khí 27 c/ Cánh đồng tưới 29 d/ Xả nước thải vào ao, hồ, sông, suối 29 e/ Hồ sinh học 29 2.5.3. Một số quy trình xử lý nước thải tinh bột mì ở Việt Nam 32 2.5.3.1. Giới thiệu chung về xử lý nước thải tinh bột mì ở Việt Nam 32 2.5.3.2. Một số quy trình xủ lý nước thải bột mì ở Việt Nam 35 CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ SƠN HẢI – SƠN HÀ – QUẢNG NGÃI VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 39 3.1. TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 39 3.1.1. Giới thiệu về nhà máy 39 3.1.2. Vị trí và quy mô của nhà máy 39 3.1.2.1. Vị trí của nhà máy 39 3.1.2.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng 40 3.1.2.3. Thiết bị kỹ thuật và công nghệ 40 3.1.2.4. Lao động và tổ chức bộ máy 42 3.1.3. Sơ đồ quy trình sản xuất của nhà máy 42 3.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY 48 3.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm tại nhà máy 48 3.2.1.1. Bụi 48 3.2.1.2. Chất thải rắn 48 3.2.1.3. Nước thải 48 3.2.2. Nước thải – vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy 49 3.2.2.1. Hiện trạng nước thải của nhà máy 49 3.2.2.2. Nhận xét về hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của nhà máy 52 3.3. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 52 3.3.1. Tính chất nước thải của nhà máy 52 3.3.2. Lựa chọn công nghệ xử lý 53 3.3.2.1. Phương án I 53 3.3.2.2. Phương án II 56 CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ SƠN HẢI – SƠN HÀ – QUẢNG NGÃI 58 4.1. PHƯƠNG ÁN I 58 4.1.1. Song Chắn rác 58 4.1.2. Bể lắng 1A 61 4.1.3. Bể lắng 1B 64 4.1.4. Bể điều hòa 67 4.1.5. Bể khử CN-, ổn định pH và dinh dưỡng 71 4.1.6. Bể UASB 74 4.1.7. Bể nén bùn 81 4.1.8. Sân phơi bùn 83 4.1.9. Hồ kỵ khí 85 4.1.10. Hồ tùy tiện 86 4.1.11. Hồ hiếu khí tự nhiên 88 4.2. PHƯƠNG ÁN II 89 CHƯƠNG V: KHÁI TOÁN KINH TẾ – GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHẢ THI 93 5.1. TÍNH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 93 5.1.1. Vốn đầu tư xây dựng 93 5.1.2. Vốn đầu tư trang thiết bị 94 5.2. CHI PHÍ QUẢN LÝ VẬN HÀNH 95 5.2.1. Chi phí hóa chất 95 5.2.1.1. Chi phí sử dụng Clo 95 5.2.1.2. Chi phí sử dụng axít H2SO4 95 5.2.1.3. Chi phí sử dụng Urê 95 5.2.1.4. Chi phí sử dụng H3PO4 96 5.2.2. Chi phí điện năng 96 5.2.3. Lương công nhân 96 5.2.4. Tổng chi phí quản lý vận hành 97 5.3. CHI PHÍ THIẾT KẾ – CHUYỂN GIAO 97 5.4. TỔNG CHI PHÍ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HOẠT ĐỘNG TRONG 1 NĂM 98 5.5. PHÂN TÍCH KINH TẾ – KỸ THUẬT – MÔI TRƯỜNG. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHẢ THI 98 5.5.1. Kinh tế 98 5.5.2. Kỹ thuật 99 5.5.3. Môi trường 99 5.5.4. Nhận xét chung 99 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 6.1. KẾT LUẬN 100 6.2. KIẾN NGHỊ 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY