Nghiên cứu mạng NGN của VNPT và các dịch vụ trên NGN

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG3 1.1Mạng viễn thông hiện tại3 1.1.1Khái niệm về mạng viễn thông. 3 1.1.2Đặc điểm mạng viễn thông hiện nay. 5 1.1.3Mạng viễn thông Việt Nam6 1.1.3.1 Hệ thống chuyển mạch. 6 1.1.3.2 . Hệ thống truyền dẫn. 6 1.1.3.3Hệ thống báo hiệu. 7 1.1.3.4 . Hệ thống truy nhập. 7 1.1.3.5 . Hệ thống quản lý. 7 1.1.3.6 . Hệ thống đồng bộ. 7 1.1.4Những hạn chế của mạng viễn thông hiện tại8 1.2Mạng NGN8 1.2.1Định nghĩa. 8 1.2.2Đặc điểm NGN9 1.2.3Các yếu tố thúc đẩy tiến tới NGN10 1.2.3.1 . Cải thiện chi phí đầu tư. 10 1.2.3.2Xu thế đổi mới viễn thông. 10 1.2.3.3 . Các doanh thu mới11 1.2.4Yêu cầu để phát triển NGN11 CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC MẠNG NGN13 2.1Mô hình NGN của các tổ chức trên thế giới13 2.1.1Mô hình của ITU13 2.1.2Một số hướng nghiên cứu của IETF. 14 2.1.3Mô hình của MSF. 14 2.1.4Mô hình của TINA15 2.1.5Mô hình của ETSI16 2.2Cấu trúc NGN18 2.2.1Cấu trúc chức năng. 18 2.2.2Các thành phần của NGN21 2.2.2.1 . Cấu trúc vật lý của NGN22 2.2.2.2Các thành phần của NGN22 2.2.3Các giao thức trong NGN26 2.2.3.1H323 và SIP26 2.2.3.2BICC, SIP-T và SIP-I28 2.2.3.3MGCP, H248/MEGACO29 2.2.3.4SIGTRAN31 2.2.3.5APIs và INAP32 2.2.3.6RTP và RCTP32 2.2.4Các công nghệ nền tảng cho NGN33 2.2.4.1IP33 2.2.4.2 . ATM . 33 2.2.4.3 . IP Over ATM . 34 2.2.4.4 . MPLS. 34 2.3Giải pháp NGN của các hãng. 34 2.3.1Mô hình NGN của Alcatel34 2.3.2Mô hình NGN của Ericsson. 36 2.3.3Giải pháp kết hợp mạng ATM/IP với mạng hiện tai của Nortel38 2.3.4Mô hình NGN của Siemens. 39 2.3.5Xu hướng phát triển NGN của Lucent40 2.3.6Xu hướng phát triển NGN của NEC41 CHƯƠNG 3: DỊCH VỤ TRONG NGN42 3.1Giới thiệu chung về dịch vụ. 42 3.2Nhu cầu NGN của các nhà cung cấp dịch vụ. 44 3.3Yêu cầu của khách hàng. 45 3.4Dịch vụ NGN46 3.4.1Xu hướng các dịch vụ trong tương lai46 3.4.2Các đặc trưng dịch vụ NGN47 3.4.3Các dịch vụ chính trong NGN49 3.4.3.1 . Dịch vụ thoại (Voice telephony). 50 3.4.3.2Dịch vụ dữ liệu (Data Serrvice). 50 3.4.3.3 . Dịch vụ đa phương tiện (Multimedia Service). 50 3.4.3.4 . Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN). 50 3.4.3.5 . Tính toán mạng công cộng (PNC Public Network Computing). 51 3.4.3.6Bản tin hợp nhất (Unified Messaging). 51 3.4.3.7Môi giới thông tin (Information Brokering). 52 3.4.3.8 . Thương mại điện tử (E-Commerce). 52 3.4.3.9 Dịch vụ chuyển cuộc gọi (Call Center Service). 52 3.4.3.10Trò chơi tương tác trên mạng (Interactive gaming). 52 3.4.3.11Thực tế ảo phân tán (Distributed Virtual Reality). 52 3.4.3.12Quản lý tại gia (Home Manager). 53 3.5Kiến trúc dịch vụ NGN53 3.5.1Kiến trúc phân lớp. 56 3.5.2Giao diện các dịch vụ mở API56 3.5.3Mạng thông minh phân tán. 57 3.6Các vấn đề về dịch vụ. 58 3.6.1Bảo mật58 3.6.2Chất lượng dịch vụ QoS. 61 CHƯƠNG 4: NGN CỦA VNPT. 67 4.1Nguyên tắc tổ chức thực hiện triển khai NGN67 4.1.1Yêu cầu chung. 67 4.1.2Mục tiêu xây dựng. 67 4.1.3Quy trình chuyển đổi68 4.2Hướng phát triển NGN với các nhà cung cấp dịch vụ mạng khác nhau. 68 4.2.1Nhà cung cấp dịch vụ cố định ESP (Established Service provider). 69 4.2.1.1 . Đối với cấu trúc mạng. 69 4.2.1.2 . Đối với mạng truy nhập. 70 4.2.1.3Yêu cầu với mạng. 70 4.2.2Nhà cung cấp dịch vụ mạng mới ISP/ASP (Internet Service provider/ Application Service provider)70 4.3Giải pháp đề xuất cho phát triển NGN của VNPT. 71 4.3.1Giải pháp xây dựng NGN trên cơ sở mạng hiện tại71 4.3.1.1 Nội dung của giải pháp. 71 4.3.1.2Ưu điểm72 4.3.1.3Nhược điểm72 4.3.2Giải pháp xây dựng NGN hoàn toàn mới72 4.3.2.1Nội dung giải pháp. 72 4.3.2.2Ưu điểm73 4.3.2.3Nhược điểm73 4.4Nguyên tắc tổ chức NGN của VNPT. 73 4.4.1Phân vùng lưu lượng. 73 4.4.2Tổ chức lớp ứng dụng và dịch vụ. 73 4.4.3Tổ chức lớp điều khiển. 74 4.4.4Tổ chức lớp truyền tải75 4.4.5Tổ chức lớp truy nhập. 77 4.4.6Lộ trình chuyển đổi77 4.5Mạng NGN thực tế đang triển khai của VNPT. 79 CHƯƠNG 5: CÁC DỊCH VỤ TRÊN NGN CỦA VNPT. 84 5.1Giới thiệu. 84 5.2Dịch vụ cho người sử dụng. 84 5.2.1Dịch vụ 1719. 84 5.2.2Dịch vụ báo cuộc gọi từ Internet CWI85 5.2.3Dịch vụ thoại qua trang Web WDP87 5.3Dịch vụ cho doanh nghiệp. 87 5.3.1Dịch vụ 1800 và 1900. 88 5.3.1.1 . Dịch vụ 1800. 92 5.3.1.2 . Dịch vụ 1900. 94 5.3.2Dịch vụ mạng riêng ảo VPN96 5.3.3Dịch vụ thoại miễn phí từ trang Web FCB97 5.3.4Dịch vụ cuộc gọi thương mại miễn phí CFCS. 98 KẾT LUẬN99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY