Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống hoa cúc bất tử với điều kiện khí hậu miền Bắc

Phần 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống hoa cúc bất tử với điều kiện khí hậu miền Bắc”. 1.2. Mục đích nghiên cứu 1.3. Nội dung nghiên cứu Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÂY HOA CÚC BẤT TỬ 2.1.1. Nguồn gốc, vị trí phân loại của cây hoa cúc bất tử 2.1.1.1. Nguồn gốc 2.1.1.2. Vị trí phân loại của cây cúc bất tử 2.1.2. Đặc điểm thực vật học và nông học của cây hoa cúc bất tử 2.1.2.1. Đặc điểm thực vật học của cây hoa cúc bất tử 2.1.2.2. Đặc điểm nông học của cây hoa cúc 2.1.2.3. Giá trị sử dụng và giá trị kinh tế của cây hoa cúc 2.1.4. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc trên thế giới và Việt Nam 2.1.4.2. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc ở Việt Nam 2.2. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY HOA CÚC 2.2.1. Khái quát về một số yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa cúc 2.2.1.1. Nhiệt độ 2.2.1.2. Ánh sáng 2.2.1.3. Ẩm độ 2.2.1.4. Dinh dưỡng 2.2.2. Khái quát về các kỹ thuật gieo trồng cây hoa cúc 2.2.2.1. Thời vụ trồng 2.2.2.2. Làm đất 2.2.2.3. Bón phân 2.2.3.5. Kỹ thuật chăm sóc cây hoa cúc Phần 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 3.1. Vật liệu 3.2. Phương pháp nghiên cứu 3.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi và cách sử lý số liệu 3.2.2.1. Các chỉ tiêu theo dõi 3.2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu Phần 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY