Nghiên cứu khả năng khai thác nước dưới đất vùng Đông Bắc TP Hồ Chí Minh (Thủ Đức - Quận 2 - Quận 9) và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng và bảo vệ hợp lý

MỤC LỤC Mục lục . .1 Danh mục các bảng . 4 Danh mục các hình . . 5 Chữ viết tắt . 7 Mở đầu . .8 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 Các Đặc Điểm Tự Nhiên . 10 1.1.1 Vị trí địa lý . . 10 1.1.2 Địa hình . . 11 1.1.3 Đặc điểm khí hậu 11 1.1.4 Đặc điểm thủy văn .12 1.2 Các đặc điểm kinh tế xã hội . .13 1.2.1 Đặc điểm kinh tế .13 1.2.2 Đặc điểm xã hội .14 1.2.3 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội . .16 1.3 Lịch sử nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn .17 1.3.1 Nghiên cứu địa chất .17 1.3.2 Nghiên cứu địa chất thủy văn . 18 CHUƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 2.1 Đặc điểm địa chất 22 21.1 2.1.1 Địa Tầng 22 2.1.1.1 Giơi Mesozoi .22 2.1.1.2 Giơi Kainozoi . .23 2.1.2 Đặc điểm Kiến Tạo 25 2.1.2.1 Cau Trúc . 25 2.1.2.2 Đặc điểm địa mạo . 26 2.1.3 Đặc điểm Tân Kiến Tạo . 26 2.2 Đặc điểm địa chất thủy văn .27 2.2.1 Khái quát nước dưới đất . 27 2.2.2 Các đơn vị chứa nước trong vùng nghiên cứu .28 2.2.2.1 Tầng chứa nước Holocen (qh) . .28 2.2.2.2 Tầng chứa nươc Pleistocen (qp) . .30 2.2.2.3 Tầng chứa nước Pliocen (N2) . 32 2.2.2.4 Phức hệ chứa nước trong đá gốc Mezozoi . .34 CHƯƠNG 3: KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ HIỆN TRẠNG K HAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khả năng khai thác nước dưới đất . 35 3.1.1 Trữ lượng và phương pháp tính trữ lượng nước dưới đất . .35 3.1.1.1 Trữ lương . .35 3.1.1.2 Phương pháp tính Trư lương . .36 3.1.2 Tiềm năng khai thác tài nguyên nước dưới đất vùng nghiên cứu . .38 3.2 Hiện trạng khai thác nước dưới đất vùng nghiên cứu . 40 3.2.1 Số lượng giếng khoan và mật độ khai thác hiện nay . 40 3.2.2 Lưu lượng khai thác . 43 3.2.3 Chất lượng nước được khai thác . 44 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ HỢP LÝ 4.1 Các thách thức đối với nguồn nước dưới đất vùng nghiên cứu . .52 4.1.1 Trữ lượng . . 52 4.1.2 Chất lượng . .58 4.2 Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ nước dưới đất VNC.71 4.2.1 Giải pháp hành chính . 71 4.2.2 Giải pháp quy hoạch- kế hoạch . 71 4.2.3 Giải pháp về kỹ thuật . .73 4.2.4 Giải pháp kinh tế . .73 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . .75 TaiLiệu Tham Khảo . 77 Phụluc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY