Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp y - Al2O3 zeolit XP1

Mục lục Lời cảm ơn Mở đầu Giải thích các ký hiệu viết tắt được sử dụng Chương 1: Tổng quan lý thuyết I. GAMMA OXIT NHÔM 1.Nhôm ôxít 1.1 Giới thiệu về nhôm ôxít 1.2 Phân loại nhôm ôxít 1.3 Nhóm gamma nhôm ôxít 1.4 Nhóm delta nhôm ôxít 1.5 Giới thiệu về - Al2O3 1.6Tính axit của nhôm ôxít 1.7Cấu tạo bề mặt của -Al2O3 1.8 Diện tích bề mặt của nhôm ôxít 1.9 Cấu trúc xốp của nhôm ôxít 2. Ứng dụng của nhôm ôxít 2.1 Ứng dụng chung của nhôm ôxít 2.2 Ứng dụng của gamma ôxít nhôm 2.2.1Ứng dụng trong lọc hóa dầu 2.2.2 Ứng dụng làm chất hấp phụ II.ZEOLIT II.1. Giới thiệu về zeolit II.1.1. Khái niệm về zeolit II.1.2. Tính chất hấp phụ của zeolit II.1.3. Ưngs dụng của zeolit X, P1 II.2. Giới thiệu về chất hấp phụ chứa zeolit X, P1 II.2.1. Zeolit X II.2.2. Zeolit P1 Chương 2: Thực nghiệm 1. Điều chế nhôm ôxít hoạt tính 1.1. Hóa chất thí nghiệm 1.2. Dụng cụ thí nghiệm 1.3. Quy trình thực nghiệm điều chế nhôm ôxít 2. Trộn hôn hợp γ-Al2O3-Zeolit X, P1 3. Đo khả năng hấp phụ tĩnh xylen, rượu và nước cất 3.1. Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm 3.2 Tiến hành thí nghiệm 4. Đo khả năng hấp phụ động xylen 4.1. Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm 4.2. Tiến hành thí nghiệm 4.3.Tính toán kết quả hấp phụ Chương 3. Kết quả và thảo luận 1. Hấp phụ tĩnh nước, rượu và xylen40 1.1 Hấp phụ nước41 1.2 Hấp phụ rượu42 1.3 Hấp phụ xylem43 2. Hấp phụ động xylen44 2.1 Xây dựng đường chuẩn xylen44 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới khả năng hấp phụ của hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 46 4. Ảnh hưởng của lưu lượng dòng tới khả năng hấp phụ của hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 48 5. So sánh khả năng hấp phụ γ-Al2O3 với hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P151 6. Kết quả phổ phân tích hồng ngoại FTIR52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY