Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân invitro giống chuối Tây

Trên cơ sở các kết quả thu được từ các thí nghiệm chúng tôi có một số kết luận như sau: 1. Nồng độ BAP thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh chồi chuối Tây in vitro là 2,6ppm, hệ số nhân đạt 1,41 lần. 2. Việc bổ sung casein hydrosate vào môi trường nuôi cấy có tác dụng tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của chồi chuối Tây, hàm lượng casein hydrosate thích hợp là 40mg/lít. 3. Môi trường có bổ sung cao nấm men có tác dụng rất tốt cho sinh trưởng và phát triển của chồi chuối Tây. Hàm lượng cao nấm men thích hợp là 50 mg/lít. 4. Việc bổ sung nước dừa vào môi trường nuôi cấy có tác dụng rất tốt cho sự sinh trưởng phát triển của chồi chuối Tây invitro, hàm lượng nước dừa tốt nhất là 20%. 5. Bổ sung nồng độ nhất định Riboflavin có ảnh hưởng rất tôt đến chất lượng chồi, hàm lượng Riboflavin sử dụng là 1,5 mg/lít. 6. Môi trường ra rễ tạo cây chuối Tây hoàn chỉnh có bổ sung α - NAA hiệu quả ra rễ cao. Nồng độ α - NAA thích hợp nhất là 0,2 ppm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY