Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại Thị Trấn Long Hải – Huyện Long Điền – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, các ngành sản xuất đang được mở rộng và phát triển nhanh chóng, quá trình phát triển kinh tế và xã hội sẽ phát sinh nhiều loại chất thải, gia tăng về khối lượng, đa dạng về thành phần, bao gồm các nguồn Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, y tế, nông nghiệp . Hiện nay các khu đô thị chỉ chiếm 24% dân số của cả nước, nhưng lại phát sinh đến hơn 6 triệu tấn chất thải mỗi năm ( chiếm gần bằng 50% tổng lượng chất thải của cả nước, nhưng chỉ thu gom khoảng 70 – 80%). Khối lượng này ngày càng tăng lên do tác động của sự gia tăng dân số, phát triển kinh tế-xã hội, và sự phát triển về trình độ và tính chất tiêu dùng của người dân. Tại Việt Nam, rác thải sinh hoạt ( RTSH ) hằng ngày chưa được phân loại tại nguồn trước khi đưa đi xử lý. RTSH được thu gom đổ vào các bãi rác tạm bợ, đại khái mà không được xử lý, chôn lấp theo quy hoạch và hợp vệ sinh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, nguồn nước mặt và nước ngầm trong khu vực. Thiết bị thu gom và vận chuyển rác còn lạc hậu, ít ỏi, qui trình thu gom chưa đúng kĩ thuật, không đáp ứng được nhu cầu thu gom hiện tại. Long Hải là một thị trấn của huyện Long Điền – Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong những năm gần đây, hoà cùng nhịp độ phát triển của khu vực các tỉnh phía nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, Long Hải đã và đang có nhiều chuyển biến mới cả về kinh tế và xã hội. Là một thị trấn nằm sát biển, được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi về cảnh sắc thiên nhiên cùng với nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi nên rất có cơ hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế, mà trọng tâm là phát triển du lịch. Hiện tại, Long Hải đang triển khai thực hiện dự án quy hoạch nhằm phục vụ cho sự phát triển KT-XH Với thế mạnh sẵn có về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên biển, Long Hải là một điểm thu hút các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh và một số lượng dân nhập cư lớn, do vậy thành phần dân cư tương đối phức tạp, đặc biệt là các khu vực sống của ngư dân. Xen kẽ các khu dân cư là các cơ sở chế biến cá của tư nhân, ý thức người dân chưa được nâng cao, hầu hết rác sinh hoạt được đổ ra mặt đường và đổ trực tiếp ra biển. Bên cạnh đó rác thải từ các hộ gia đình và các chợ được thải bỏ không có thùng rác thu gom, mà là các đóng rác tự phát, hay các giỏ cần xé tạm bơ. Thực trạng trên mang đến một cảnh quan bề bộn, bẩn thủi, ô nhiễm và gây đau đầu đối với những ai quan tâm tới môi trường và đây sẽ là một trở ngại lớn cho định hướng phát triển của địa phương. Để giải quyết vấn đề nan giải trên , nhằm giữ gìn điều kiện vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường biển, bảo vệ sức khoẻ của người dân, giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp và góp phần vào định hướng phát triển du lịch của địa phương. Chúng tôi thực hiện đề tài “ Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại Thị Trấn Long Hải – Huyện Long Điền – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “ 2.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI v Khảo sát hiện trạng rác thải sinh hoạt của thị trấn Long Hải v Đánh giá tác động môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra v Xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm do rác thải sinh hoạt tại thị trấn Long Hải. MỤC LỤC Nhiệm vụ đồ án Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Lời cảm ơn Mục lục Danh sách các từ viết tắt Danh sách các bảng Danh sách các đồ thị, sơ đồ, hình CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU 1.1./ Đặt vấn đề 1 1.2./ Mục tiêu đề tài 2 CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI SINH HOẠT 2.1./ Tổng quan về rác thải sinh hoạt 3 2.1.1./ Định nghĩa chất thải rắn (CTR) và rác thải sinh hoạt (RTSH) 3 2.1.2./ Nguồn gốc phát sinh RTSH: 3 2.1.3./ Thành phần RTSH: 5 2.1.4./ Tính chất của RTSH: 6 2.1.4.1./ Các tính chất vật lý: 6 2.1.4.2./ Các tính chất hóa học: 9 2.1.4.3./ Các tính chất sinh học của RTSH: 14 2.1.5./ Tốc độ phát sinh RTSH: 17 2.2./ Ô nhiễm môi trường do RTSH 18 2.2.1./ Ô nhiễm môi trường không khí 18 2.2.2./ Ô nhiễm môi trường đất 19 2.2.3./ Ô nhiễm môi trường nước 19 2.2.4./ Cảnh quan và sức khỏe con người 20 2.3./ Hiện trạng quản lý RTSH ở việt nam 21 2.4./ Một số giải pháp kiểm soát ô nhiễm RTSH hiện nay 25 2.4.1./ Xử lý cơ học: 25 2.4.2./ Thiêu đốt rác: 26 2.4.3./ Xuất khẩu rác: 27 2.4.4./ Tái sử dụng các phế liệu: 28 2.4.5./ Ủ rác hữu cơ thành phân bón Compost: 28 2.4.6./ Chế bê tông từ rác thải sinh hoạt 30 2.4.7./ Chôn lấp hợp vệ sinh: 30 CHƯƠNG III : NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1./ Nội dung nghiên cứu 32 3.2./ Phương pháp nghiên cứu 34 CHƯƠNG IV : TỔNG QUAN VỀ THỊ TRẤN LONG HẢI – HUYỆN LONG ĐIỀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 4.1./ Vị trí địa lý 39 4.2./ Điều kiện tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên 40 4.3./ Điều kiện kinh tế 46 4.4./ Điều kiện xã hội – văn hóa – giáo dục - y tế 49 4.5./ Kết cấu hạ tầng 54 CHƯƠNG V : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI SINH HOẠT Ở THỊ TRẤN LONG HẢI 5.1./ Một số đặc điểm hiện trạng môi trường tại TTLH 56 5.1.1./ Hiện trạng môi trường TTLH 56 5.1.2./ Tình hình công tác bảo vệ môi trường của TTLH 59 5.1.3./ Giới thiệu các đơn vị thu gom –xử lý RTSH tại TTLH 60 5.2./ Đánh giá tác động môi trường do RTSH 67 5.2.1./ Hiện trạng RTSH của thị trấn Long Hải 67 5.2.1.1./ Hiện trạng phát thải: 67 5.2.1.2./ Hiện trạng phân loại RTSH tại nguồn 72 5.2.1.3./ Hiện trạng thu gom, vận chuyển RTSH: 73 5.2.1.4./ Hiện trạng xử lý RTSH: 77 5.2.1.5./ Hiện trạng công tác thu hồi và tái sử dụng 79 5.2.1.6./ Đánh giá công tác quản lý RTSH tại TTLH 80 5.2.2./ Đánh giá tác động môi trường do RTSH 83 5.2.3./ Dự báo tải lượng RTSH tại TTLH đến năm 2020 88 5.3./ Các giải pháp quản lý RTSH tại TTLH 98 A. Các giải pháp kĩ thuật 98 B. Các giải pháp quản lý 116 CHƯƠNG VI : KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận 122 Kiến nghị 123

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY