Nghiên cứu hệ thống thông tin quang

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI NÓI ĐẦU CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 1.1 Lịch sử phát triển 1 1.2 Tổng quan 2 1.3 Hệ thống truyền dẫn quang 3 1.4 Ưu - Nhược điểm của thông tin quang 7 CHƯƠNG II: SỢI QUANG VÀ CÁP QUANG 2.1 Sợi quang 9 2.1.1 Đặc tính của ánh sáng 9 2.1.2 Cấu tạo 10 2.1.3 Phân loại 10 2.2 Đặc tính truyền dẫn của sợi quang 11 2.2.1 Đặc tính suy hao 11 2.2.2 Đặc tính tán sắc 13 2.3 Suy giảm tín hiệu trong sợi quang 15 2.3.1 Suy hao tín hiệu 15 2.3.2 Hấp thụ tín hiệu trong sợi dẫn quang 15 2.3.3 Suy hao do tán xạ 16 2.3.4 Suy hao do uống cong sợi 16 2.4 Cáp sợi quang 17 2.4.1 Các yêu cầu kỹ thuật 17 2.4.2 Phân loại cáp quang 18 2.4.3 Các thành phần của cáp quang 19 2.4.4 Các biện pháp bảo vệ sợi 20 CHƯƠNG III: KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA 3.1 Giới thiệu sơ lược về kỹ thuật khuếch đại quang 21 3.2 Các tiêu chuẩn của hệ thống sử dụng khuếch đại 22 3.3 Kỹ thuật khuếch đại quang sợi 25 3.3.1 Nguyên lý hoạt động của EDFA 25 3.3.2 Cơ chế làm việc của EDFA 25 3.4 Các đặc tính của EDFA 27 3.4.1 Dải khuếch đại 27 3.4.2 Độ khuếch đại 28 3.4.3 Sự bão hòa 28 3.4.3 Nhiễu trong EDFA 30 3.5 Ưu – Nhược điểm của EDFA 30 3.5.1 Ưu điểm: 30 3.5.2 Khuyết điểm: 30 CHƯƠNG IV: THIẾT BỊ PHÁT QUANG VÀ THIẾT BỊ THU QUANG 4.1 Thiết bị phát quang 31 4.1.1 Nguyên lý bức xạ ánh sáng của chất bán dẫn 31 4.1.1.1 Điode LED 31 4.1.1.2 Điode Laser 31 4.1.2 Sự bức xạ ánh sáng do tái hợp 33 4.1.3 Sự bức xạ ánh sáng do tự phát và kích thích 34 4.2 Thiết bị thu quang 35 4.2.1 Cơ chế thu quang 35 4.2.2 Photodiot PIN 36 4.2.3 Photodiot thác APD (Avalanche Photodiode) 37 4.2.4 Các tham số kỹ thuật của bộ thu quang 38 4.2.5 Bộ thu quang trong truyền dẫn tín hiệu số 41 CHƯƠNG V: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 5.1 Hệ thống thông tin quang số IM/DD 42 5.1.1 Cấu hình sơ đồ khối 42 5.1.2 Chức năng nhiệm vụ các khối 42 5.1.3 Các đặc điểm của hệ thống IM/DD 44 5.2 Hệ thống thông tin đa kênh WDM 45 5.2.1 Phân lọai hệ thống thông tin quang đa kênh 45 5.2.2 Nguyên tắc làm việc 46 5.2.3 Đặc điểm của hệ thống WDM 48 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY