Nghiên cứu hệ thống nhúng trên sopc builder và ứng dụng

Mục lục Chương I 3 Giới Thiệu Về Phần Mềm .3 I.1. Phần Mềm Quartus II 3 I.2. SOPC BUILDER . 11 I.2.1 Khái niệm về SOPC: 11 I.2.2 Thiết Kế SOPC Builder Dùng Mã Verilog 15 I.3 Phần Mềm NIOS II IDE 21 I.3.1 Tổng quan các tính năng của bộ vi xử lý NIOS II: 22 I.3.2 Cấu Trúc Thanh Ghi . 23 I.3.3. Truy Xuất Bộ Nhớ Và Thiết Bị I/O 26 I.3.4. Địa Chỉ . 27 I.3.5. Tập Lệnh . 28 I.4 Board DE2 29 I.4.1. Tính năng của mạch DE2 29 I.4.2. Thông số kỹ thuật 30 I.4.3. Những Ví Dụ Về Những ứng Dụng Cao Cấp . 34 Chương II 36 Audio Codec W8731/L .36 II.1 Giới Thiệu Về AUDIO CODEC W8731/L . 36 II.1.1 Đường Dẫn Line Input . 38 II.1.2 Ngõ Vào Microphone . 41 II.1.3 MICROPHONE BIAS 41 II.1.4 Bộ Lọc ADC 41 II.1.5 Bộ Lọc DAC 43 II.1.6 Line Ngõ Ra. . 44 II.1.7 HEADPHONE AMPLIFIER 45 II.2 Các Chế Độ Hoạt Động 47 II.2.1 SYPASS MODE 47 II.2.2 SIDETONE MODE 49 II.3 Hoạt Động Của Thiết Bị 50 II.3.1 Cài Đặt Lại Thiết Bị . 50 II.3.2 Lược Đồ CLOCKING . 50 II.3.3 LÕI XUNG CLOCK. 51 II.3.4 Máy Tạo Dao Động CRYSTAL 51 II.3.5 CLOCKOUT . 52 II.3.6 Giao Diện Phần Mềm . 53 II.3.7 Chế Độ Năng Lượng . 55 II.3.8 Bản Đồ Thanh Ghi . 59 II.3.9 Nét Đặc Trưng Của Đầu Lọc Kỹ Thuật Số . 59 II.3.10 Sự Hoạt Động Ở Chế Độ Master/Slave. 61 II.4 Mô tả tổng quát về SD CARD . 62 II.4.1 Tính Năng . 63 II.4.2 Ứng dụng 63 II.4.3 Mô Tả Port Của SD Card . 63 II.5 Định Dạng FAT 64 II.6 Khái Niệm Về Tập Tin Wave 68 Chương 3 Hệ Thống Tổng Quát 70 III.1 Thiết Kế Mô Hình SD Music Player. 70 III.2 Chương Trình Demo . 71 III.2.1 Các Định Nghĩa Thiết Lập . 71 III.2.2 Các Chương Trình Con Và Các Hàm Con 73 III.2.3 Chương Trình Chính 85 Tài liệu tham khảo 89 Phụ Lục 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY