Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp Sản Xuất Sạch Hơn áp dụng cho công ty Cổ Phần Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa lấy phương châm “sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới” làm mục tiêu cho sự phát triển. Cùng với sự phát triển là sự góp phần của ngành chế biến xuất khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đã gia tăng nhanh chóng trong những năm qua. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 2,4 tỷ USD trong năm 1990 lên trên 5,4 tỷ USD năm 1995, tăng 14,5 tỷ USD năm 2000, đến 32,5 tỷ USD trong năm 2006 và có khả năng đạt 47,5 tỷ USD trong năm 2007. Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu so với GDP cũng tăng nhanh : từ 30,8% năm 1990 lên 46,5 % năm 2000, lên trên 61,3% năm 2005, lên 65% năm 2006 và 67% năm 2007 – tỷ lệ tăng này thuộc loại cao so với các nước trong khu vực ( đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN, đứng thứ 5 khu vực châu á, và thứ 8 trên thế giới). Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người cũng tăng từ 36,4 USD năm 1990, lên 75 USD năm 1995, lên 186,8 USD năm 2000, lên 391 USD năm 2005, lên 473,2 USD năm 2006 và khả năng năm 2007 đạt 557 USD.(Hiệp hội lương thực thành Phố năm 20007) Đồng hành với sự phát triển của ngnh chế biến xuất khẩu nơng sản thực phẩm là nhiều vấn đề về môi trường đặc biệc là ô nhiễm của môi trường không khí và môi trường nước do ngành chế biến xuất khẩu thực phẩm gây ra. Tuy vậy, việc xử lý ô nhiễm hiện nay vẫn chỉ là xử lý cuối đường ống, giải pháp này vừa tốn kém lại không lâu dài. Một cách tiếp cận có thể giải quyết các vấn đề ô nhiễm không tốn kém nhưng lại có hiệu quả lâu dài, đó là giải pháp sản xuất sạch hơn. Ap dụng SXSH không những cải thiện được môi trường mà còn mang lại hiểu quả kinh tế cho các doanh nghiệp. Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, nên yêu cầu thị trường nước ngoài về chất lượng sản phẩm rất khắc khe. Đây là một động lực cho các doanh nghiệp sản xuất cần quan tâm nhiều hơn nữa đến quy trình sản xuất sản phẩm. Vì vậy, việc triển khai áp dụng SXSH là rất cần thiết cho các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, đặc biệt là ngành chế biến xuất khẩu thực phẩm. Vì vậy, “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp Sản Xuất Sạch Hơn áp dụng cho công ty Cổ Phần Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn” được triển khai nghiên cứu và đây cũng chính là nguyên nhân để chọn đề tài. 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp SXSH Ap Dụng Cho Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Sài Gòn nhằm mục đích: - Giảm phát sinh chất thải trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho công ty và toàn xã hội - Tăng hiệu suất sản xuất 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Để thực hiện các mục tiêu của đề tài, luận văn sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Tổng quan về SXSH, tình hình áp dụng SXSH tại Việt Nam và trên thế giới - Tổng quan về ngành xuất khẩu nông sản - thực phẩm ở Việt Nam - Nghiên cứu các hoạt động sản xuất, qui trình sơ chế tôm, hiện trạng môi trường của công ty - Đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng cho công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Sài Gòn 1.4 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1 Phạm Vi Nghiên Cứu: Do giới hạn về thời gian làm đề tài và do sự nghiêm khắc của công ty, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng cho phân xưởng hải sản (PXHS) của công ty. 1.4.2 Đối Tượng Nghiên Cứu : - Quy trình sản xuất (SX) - Tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu - Tổ chức và thực hiện SX 1.4.3 Thời Gian Nghiên Cứu: - Ngày bắt đầu : 01/10/2007 - Ngày hoàn thành: 22/12/2007

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY