Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở nghiên cứu các lý luận về lĩnh vực đáng giá CTĐT trong và ngoài nước, đồng thời thu thập các ý kiến đóng của CBQL và GV thuộc nhóm ngành KHTN, tác giả được một số kết quả cho các câu hỏi nghiên cứu mình nhưsau: Trên cơ sở tham khảo các nguyên tắc đánh giá CTĐT và các bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT trên thế giới, đặc biệt là các bộ tiêu chuẩn của AUN và ABET, cùng với kết quả khảo sát ý kiến của các CBQL và GV tại trường ĐH KHTN, tác giả đã đề xuất Bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá CTĐT thuộc nhóm ngành KHTN tại trường ĐH KHTN. Sau khi hoàn tất bộ tiêu chuẩn/tiêu chí dùng để tự đánh giá các CTĐT thuộc nhóm ngành KHTN, tác giả đã khảo sát về việc đánh giá mức độ cần thiết của CBQL và GV thuộc nhóm ngành này đối với từng tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn đề xuất. Kết quả đánh giá rất khả quan, hầu hết các tiêu chí được đánh giá là “cần thiết”. Các tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 2, tiêu chuẩn 5, tiêu chuẩn 6 và tiêu chuẩn 7 được đánh giá cao; tiêu chuẩn 3 và tiêu chuẩn 4 ở mức độ khá, điều này khá phù hợp với tình hình giáo dục chung tại Việt Nam vì hiện nay công tác hỗ trợ người học chưa được coi trọng và thực hiện rộng rãi trong các cơ sở giáo dục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY