Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã Tây Ninh

1.Giới thiệu 2.Phương pháp nghiên cứu 2.1 Điều tra trực tiếp và khảo sát thực địa 2.2 Tính toán dự báo lượng chất thải phát sinh 3.Hiện trạng quản lý CTR sinh hoạt tại thĩ xã Tây Ninh 4.Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 5.Kết quả khảo sát thực tế 6.Dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã Tây Ninh năm 2008-2030 7.Đề xuất giải pháp quản lý 7.1 Chương trình phân loại rác tại nguồn 7.2 Cải thiện hệ thống quản lý CTR 7.3 Giảm thiểu,tái chế,tái sử dụng và thu hồi CTRSH 7.4 Xây dựng chương trình quan trắc chất lượng môi trường khu vực bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh Tây Ninh 8.Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY