Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành thị trường hàng hoá giao sau của Việt Nam

Mục lục Trang Lời nói đầu 5 Chương I tổng quan về thị trường hàng hoá giao sau 8 I Các khái niệm cơ bản 8 1 Khái niệm về thị trường triển hạn 8 2 Khái niệm về thị trường kỳ hạn 10 3 Khái niệm về thị trường tự chọn 12 4 Khái niệm về thị trường hàng hoá giao sau 15 5 Hợp đồng trong thị trường hàng hoá giao sau 17 6 Thị trường ngoài sở giao dịch 19 II Thị trường hàng hoá giao sau có tổ chức 22 1 Thị trường hàng hoá kỳ hạn có tổ chức 22 2 Thị trường tự chọn hàng hoá có tổ chức 43 3 Quản lý nhà nước đối với thị trường kỳ hạn và tự chọn 52 4 Một số kinh nghiệm của nước ngoài về kinh doanh trên thị trường hàng hoá giao sau 56 Chương II Vai trò, ý nghĩa của thị trường hàng hoá giao sau và khả năng tham gia một số mặt hàng nông sản của việt nam 64 I Thị trường hàng hoá giao sau là phương tiện san sẽ rủi ro về giá và dự báo thị trường 64 II Vai trò của thị trường hàng hoá giao sau đối với việc tiêu thụ nông sản ở Việt Nam hiện nay 68 III Đánh giá khả năng tham gia của một số mặt hàng nông sản vào thị trường hàng hoá giao sau của Việt Nam 71 1 Lúa gạo 71 2 cà phê 76 3 Hạt điều 79 4 Cao su 83 5 Chè 86 6 Kết luận 90 IV những khó khăn và thuận lợi của việc hình thành thị trường hàng hoá giao sao của việt nam hiện nay 91 1 Khó khăn 92 2 Thuận lợi 93 Chương III dự kiến mô hình, bước đi, giải pháp và kiến nghị để hình thành thị trường hàng hoá giao sau của việt nam 95 I Dự kiến về mô hình thị trường hàng hoá giao sau của Việt Nam 96 1 Về tổ chức quản lý thị trường hàng hoá giao sau 96 2 Về các thành phần tham gia vào thị trường hàng hoá giao sau của Việt Nam 97 3 Về trung tâm giao dịch hàng hoá giao sau của Việt Nam 99 II Dự kiến các bước đi hình thành thị trường hàng hoá giao sau của Việt Nam 102 III Một số kiến nghị và giải pháp 105 1 Về việc xây dựng các văn bản pháp lý 105 2 Về phương thức tổ chức thực hiện 106 3 Về đào tạo 106 4 Về các vấn đề khác có liên quan 108 Kết luận 109 Phụ lục 111 Tài liệu tham khảo 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY