Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Đã tiến hành xử lý axit ống nano cacbon đa tường MWCNTs. Sau khi biến tính, MWCNTs có độ tinh khiết cao và khả năng phân tán trong dung dịch PEDOT:PSS tốt. Đã chế tạo thành công màng mỏng nanocomposite trên cơ sở PEDOT-PSS và CNTs. Các tính chất điện-quang của màng đã được khảo sát. Màng vật liệu PEDOT-PSS:CNTs=100:0,5 (theo khối lượng) là màng mỏng trong suốt có độ dẫn tốt, cụ thể điện trở màng khoảng 36 Ω/sq và hệ số truyền qua ở bước sóng 600 nm cỡ 71%. Khảo sát phổ truyền qua của màng nanocomposite PEDOT-PSS:CNTs thấy rằng CNTs có sự hấp thụ ánh sáng vùng tử ngoại với đỉnh hấp thụ ở bước sóng 350 nm. Màng vật liệu PEDOT-PSS:CNTs=100:0,5 (theo khối lượng) đã được sử dụng làm lớp tiếp xúc điện cực trong chế tạo OLED. Các linh kiện OLED cấu trúc đơn lớp và đa lớp đã được chế tạo và khảo sát đặc trưng tính chất. OLED cấu trúc đa lớp sử dụng màng tổ hợp nanocomposite có điện áp mở thấp, khoảng 0,8V và cường độ dòng là 0,4mA.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY