Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-Plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè

Đồ ỏn tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật nụng nghiệp 62 Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Anh - Lớp KN 901 Đồ ỏn tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật nụng nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Anh - Lớp KN 901 MỤC LỤC PHẦN I : MỞ ĐẦU 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.2 MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 2 1.2.1. Mục đích : 2 1.2.2. Yêu cầu : 2 PHẦN II : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY DƯA 3 2.1.1. Nguồn gốc và phân loại 3 2.1.2. Đặc điểm thực vật học 4 2.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN HIỆN NAY 9 2.2.1. Phân bón vô cơ: 9 2.2.2 Phân bón hữu cơ : 9 2.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM 12 2.4 ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH 21 2.4.1 Nhiệt độ : 21 2.4.2 Ánh sáng 22 2.4.3 Độ ẩm 23 2.4.4 Đất và chất dinh dưỡng 24 2.5 GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG DƯA KIM CÔ NƯƠNG 25 2.5.1. Nguồn gốc 25 2.5.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển 25 2.5.3. Thời vụ 25 2.5.4. Chuẩn bị đất và giá thể gieo trồng 25 2.5.5. Gieo trồng 26 2.5.6. Chăm sóc 27 2.6. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ DƯA 28 2.6.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa trên thế giới 28 2.6.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa ở Việt Nam 30 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 32 3.1.1. Cây trồng: 32 3.1.2. Phân bón: 32 3.1.3.Địa điểm nghiên cứu 33 3.1.4. Thời gian nghiên cứu 33 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 33 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.3.1.Phương pháp bố trí thí nghiệm 34 3.3.2. Phương pháp theo dõi 36 3.3.3. Hệ thống các chỉ tiêu theo dõi 36 3.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 37 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1. Diễn biến tình hình khí tượng thuỷ văn khu vực Đông Bắc Bộ từ tháng 2 đến tháng 4/2009 38 4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 41 4.2.1. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 41 4.2.2. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến động thái tăng trưởng chiều cao của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 43 4.2.3. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến động thái ra lá của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 44 4.2.4. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến tỷ lệ đậu quả của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 47 4.2.5. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 48 4.2.6. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến chất lượng của dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 50 4.3. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 52 4.3.1. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương 53 4.3.2. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học Fish plus Bloom đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương 54 4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của từng loại phân bón sinh học cho cây dưa Kim Cô Nương. 56 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1. Kết luận 58 5.2. Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHẦN I : MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Quả là loại thực phẩm rất cần thiết trong đời sống hằng ngày và không thể thay thế vì quả có vị trí quan trọng đối với sức khỏe con người đồng thời góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Trong quả có nhiều loại đường dễ tiêu, acid hữu cơ, protein, lipit, chất khoáng, pectin, tanin, các hợp chất hữu cơ thơm và vitamin các loại như vitamin A, B1, B2, C, PP. Đặc biệt vitamin C là chất rất cần thiết cho cơ thể con người. Khi lương thực và chất đạm đã đáp ứng được nhu cầu, việc sử dụng quả ngày càng đòi hỏi cao hơn cả về chất và lượng để cân bằng dinh dưỡng và kéo dài tuổi thọ. Dưa là một loại cây ăn quả thuộc họ bầu bí có khả năng cung cấp quả quanh năm. Không những thế dưa là loại quả dễ ăn, có thể dùng để ăn tươi, muối chua, chế biến nước giải khát ., giá thành hợp lý, chất lượng quả, màu sắc, hình thái đa dạng và chịu được vận chuyển, bảo quản được lâu hơn so với nhiều loại quả khác. Ngoài ra, một số giống dưa còn là cây có giá trị xuất khẩu như dưa chuột, dưa hấu, dưa lê và một số giống dưa khác . đã đem lại giá trị kinh tế khá cao cho người trồng trọt. Đồng thời đây cũng là loại cây trồng quan trọng trong kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng của nhiều địa phương bởi kỹ thuật trồng dưa đơn giản, cho năng suất cao, có thị trường tiêu thụ khá lớn và ổn định. Dưa Kim Cô Nương có nguồn gốc từ Đài Loan là giống dưa mới được nhập nội và trồng ở Việt Nam trong một vài năm gần đây và đã cho kết quả khá khả quan về năng suất, chất lượng quả, giá thành bán cao do đó được người trồng trọt rất quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề của sản xuất hiện nay là chúng ta chưa có được bộ giống tốt, chưa có quy trình canh tác cũng như quy trình sử dụng phân bón cụ thể cho cây dưa nên năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương không cao trong đó nguyên nhân chính có thể là do dinh dưỡng cung cấp cho cây chưa phù hợp với sự sinh trường của cây dưa Kim Cô Nương. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại phân bón sử dụng cho cây, có loại có phân bón có chất lượng cao, có loại chất lượng kém, phân bón có nhiều dạng như phân bón rễ, phân bón lá, phân vô cơ, phân hữu cơ, phân sinh học ., thành phần dinh dưỡng cũng như cách sử dụng của từng loại rất khác nhau do đó việc lựa trọn phân bón thích hợp cho cây trồng nói chung và cây dưa Kim Cô Nương nói riêng là rất cần thiết. Để góp phần vào việc tăng năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương trồng tại Hải phòng và đề xuất loại phân bón thích hợp cho dưa Kim Cô Nương chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè tại Hải Phòng”. 1.2 MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1. Mục đích : Xác định được mức độ ảnh hưởng của phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương. Từ đó làm cơ sở khoa học cho việc ứng dụng các loại phân bón sinh học vào sản xuất dưa nói chung và dưa Kim Cô Nương nói riêng để tăng năng suất, chất lượng và tăng thu nhập cho người trồng trọt. 1.2.2. Yêu cầu : + Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương. + Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương. + Đánh giá hiệu quả kinh tế của phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom sử dụng cho dưa Kim Cô Nương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY