Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề “ Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009” 1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài 1.2.1. Mục đích 1.2.2. Yêu cầu PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh đối với cây dưa chuột 2.1.1. Nhiệt độ: 2.1.2. Ánh sáng: 2.1.3. Độ ẩm: 2.1.4. Đất và dinh dưỡng: 2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước: 2.2.1. Tình hình nghiên cứu về trồng rau trong khay chậu trên thế giới 2.2.1.1. Nghiên cứu vật liệu và kích thước khay chậu dùng để trồng rau 2.2.1.2. Nghiên cứu về dinh dưỡng bón cho rau trồng trên giá thể 2.2.1.3. Nghiên cứu về giá thể trồng rau 2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 2.2.2.1. Nghiên cứu về dinh dưỡng bón cho rau trồng trên giá thể 2.2.2.2. Nghiên cứu giá thể trồng rau PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng, vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu 3.1.1. Đối tượng, vật liệu nghiên cứu 3.1.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu: 3.2. Nội dung nghiên cứu 3.3. Phương pháp nghiên cứu 3.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm: 3.3.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 3.3.3. Phương pháp xử lí số liệu 3.4. Các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1. Ảnh hưởng của giá thể trồng tới sinh trưởng, phát triển của cây dưa chuột. 4.1.1. Thời gian sinh trưởng của cây dưa chuột 4.1.2. Ảnh hưởng của giá thể tới động thái và tốc độ tăng trưởng chiều cao cây dưa chuột 4.1.3. Ảnh hưởng của giá thể trồng tới động thái ra lá và tốc độ tăng số lá của cây dưa chuột 4.1.4. Ảnh hưởng của giá thể trồng đến một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây dưa chuột. 4.1.5. Tình hình sâu bệnh hại trên cây dưa chuột ở các công thức khác nhau 4.1.6. Ảnh hưởng của giá thể đến đặc điểm cấu trúc và chất lượng quả dưa chuột. 4.1.7. Ảnh hưởng của giá thể trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây dưa chuột PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY