Nghệ thuật kinh doanh - Các mối quan hệ trong quá trình hội nhập và giải pháp

Môc lôc LỜI MỞ ĐẦU . 1 PHẦN NỘI DUNG . 2 I, Tổng quan về nghệ thuật kinh doanh2 1, Khái quát chung về quản trị kinh doanh 2 2, Một số nghệ thuât kinh doanh truyền thống trong quản trị . 2 2.1; Thân kế 2 2.2; Kinh tế kế . 2 2.3; Mỹ nhân kế . 2 2.4; Dương đông kích tây 3 2.5; Toạ sơn hổ đấu 3 2.6; Khổ nhục kế . 3 2.7; Bỏ con săn sắt bắt con cá rô . 3 2.8; Mượn sức người . 3 3, Một vài bí quyết kinh doanh có hiệu quả trong quá trình hội nhập . 3 3.1; Tìm hiểu đủ chính sách và luật 3 3.2; Đầu tư cân đối 4 3.3; Phải biết đối mặt với rủi ro 4 3.4; Lựa chọn con đường riêng 4 3.5; Chiến lược Marketing (Chiến lược kinh doanh mới) 5 4; Vai trò của nghệ thuật kinh doanh trong hội nhập . 5 4.1; Nghệ thuật kinh hoanh với khách hàng . 5 4.2; Nghệ thuật trong việc dùng người 7 4.3; Nghệ thuật đối với đối thủ cạnh tranh . 9 5; Cơ sở hình thành nghệ thuật kinh doanh . 10 5.1; Tiềm năng của doanh nghiệp . 10 5.2; Sự quyết đoán của người lãnh đạo . 11 5.3; Sử dụng mưu kế trong kinh doanh . 11 5.4; Giữ được các bí mật trong kinh doanh . 12 5.5; Tri thức và thông tin 12 II; Các mối quan hệ của nghệ thuật kinh doanh trong quá trình hội nhập12 1; Khoa học công nghệ phát triển 12 2; Sản phẩm cạnh tranh ngày càng lớn . 13 3; Những quy chế đối ngoại trong quá trình hội nhập 14 4; Hệ thống luật pháp càng ngày càng chặt chẽ . 20 III, Thực trạng và giải pháp áp dụng nghệ thuật kinh doanh21 1, Bí quyết định vị thương hiệu của các công ty sữa . 21 2, Lựa chọn định vị rộng cho thương hiệu sản phẩm . 21 3, Lựa chọn định vị đặc thù cho thương hiệu sản phẩm . 23 4, Lựa chọn định vị giá trị cho thương hiệu sản phẩm 24 PHẦN KẾT LUẬN . 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY