Nêu mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể với pháp luật lao động và hợp đồng lao động

PLLĐ, TƯLĐ và HĐLĐ đều cơ sở điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình lao động nhưng lại ở những mức độ khác nhau. Thoả ước với đặc điểm vừa mang tính hợp đồng( giống HĐLĐ) vừa mang tính quy phạm(giống pháp luật lao động) có thể xem là “cây cầu” nối giữa PLLĐ và HĐLĐ. Nếu PLLĐ được áp dụng 1 cho tất cả các đối tượng tham gia trong quan hệ lao động (trên phạm vi cả nước) thì TƯLĐ đã chi tiết hoá PLLĐ để phù hợp hơn đối với từng đơn vị tham gia ký kết thoả ước(và chỉ áp dụng cho riêng đơn vị đó) và HĐLĐ là sự chi tiết cuối cùng của PLLĐ, cụ thể hoá thoả ước tới từng NLĐ trong đơn vị( áp dụng cho từng cá nhân). Như vậy, thoả ước giữ 1 vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ lao động, vừa đảm bảo được tính hợp pháp phù hợp với các quan hệ pháp luật lao động nói chung vừa đảm bảo, phù hợp với quyền

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY