Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa hoc kỹ thuật công nghệ điện tử được ứng dụng và phát triển. Đặc biệt là sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin bưu chính viễn thông. Trong công nghệ truyền thông, thông tin được truyền dẩn trên các đường truyền hữu tuyến hay vô tuyến. Dù truyền dẫn trong môi trường nào đi nữa thì tốc độ, độ bảo mật của thông tin vô cùng quan trọng. Tốc độ của đường truyền phụ thuộc vào hai yếu tố đó là: ü Phương pháp truyền của hệ thống truyền tin. ü Dung lượng của thông tin cần truyền. Không những trong khi truyền thông tin mới xem xét vấn đề về dung lượng của thông tin mà ngay cả khi lưu trử người ta củng quan tâm đến nó. Chính vì thế, vì sự cần thiết của vấn đề này mà hôm nay chúng em xin chọn một đề tài nói về nén dữ liệu của thông tin đó là đề tài: “Sử dụng phần mềm Matlab trong xử lý nén ảnh số”. Mục đích của đồ án này giới thiệu về ứng dụng của phần mềm Malab trong nén nén ảnh số. Đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu Matlab Chương 2: Nén ảnh số Chương 3: Chương trình nén ảnh Chương 4: Kết luận. MỤC LỤC Trang Chương 1 : GIỚI THIỆU MATLAB 1 1.1 Tổng quan về Matlab . 1 1.1.1 Khái niệm về Matlab . 1 1.1.2 Tổng quan về cấu trúc dữ liệu Matlab, các ứng dụng 1 1.1.3 Hệ thống Matlab . 2 1.1.4 Làm quen với Matlab 3 1.1.5 Các cửa sổ làm việc của Matlab 4 1.2 Các hàm chuyển đổi kiểu ảnh 7 1.3 Giao diện đồ họa GUI . 7 1.3.1 Khái niệm 8 1.3.2 Cách tạo GUI . 8 1.3.2.1 Tạo GUI bằng lệnh 8 1.3.2.2 Tạo GUI bằng công cụ đồ họa . 13 Chương 2: NÉN ÀNH SỐ . 16 2.1 Các khái niệm về ảnh . 16 2.1.1 Điểm ảnh (Picture Element ) . 16 2.1.2 Mức xám của ảnh 16 2.1.3 Định nghĩa ảnh số . 18 2.2 Một số khái niệm nén ảnh số . 19 2.2.1 Nén dữ liệu . 19 2.2.2 Tỉ lệ nén 19 2.2.3 Các loại dư thừa dữ liệu . 20 2.2.4 Phân loại các phương pháp nén 21 2.3 Biến đổi cosine rời rạc (DCT- Discrete cosine Transform) 23 2.3.1 Phương pháp biến đổi . 23 2.3.2 Nén tổn hao dựa vào DCT . 24 Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH NÉN ẢNH . 31 3.1 Giao diện chương trình 31 3.2 Mô hình nén . 31 3.3 Quá trình nén và giải nén DCT 32 3.4 Các đoạn mã lệnh . 34 3.4.1 Chọn ảnh . 34 3.4.2 Nén DCT 34 3.4.3 Xem pixel ảnh gốc 35 3.4.4 Xem pixel ảnh nén 36 3.4.5 Xem giá trị từng pixel . 36 3.5 Kết quả khi chạy chương trình 38 3.5.1 Chọn ảnh . 38 3.5.2 Nén DCT 38 3.5.3 Pixel ảnh gốc . 39 3.5.4 Pixel DCT . 39 3.5.5 Kết quả . 40 Chương 4: Kết Luận . 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY