Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán thẻ tự động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG 1.1. Lí THUYẾT CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1.Những vấn đề cơ bản về dịch vụ thanh toán thẻ tự động 1.1.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán tự động 1.1.1.2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của thẻ thanh toán tự động 1.1.1.3. Cấu tạo thẻ thanh toán tự động 1.1.1.4. Phân loại thẻ thanh toán tự động 1.1.2. Vai trò của dịch vụ thanh toán thẻ tự động 1.1.2.1.Đối với nền kinh tế 1.1.2.2.Đối với chủ thẻ 1.1.2.3.Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 1.1.2.4.Đối với Ngân hàng 1.2. Lí THUYẾT CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG (ATM) NGÂN HÀNG 1.2.1. Khái niệm về cạnh tranh, vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh 1.2.1.1. Khái niệm cạnh tranh 1.2.1.2. Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh 1.2.2. Các chỉ tiêu của năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 1.2.2.1. Thị phần của sản phẩm dịch vụ 1.2.2.2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm dịch vụ 1.2.2.3. Uy tín của ngân hàng thương mại 1.2.2.4. Năng lực quản trị 1.2.3. Các công cụ cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 1.2.3.1. Cạnh tranh bằng chất lượng. 1.2.3.2. Cạnh tranh bằng giá cả sản phẩm dịch vụ. 1.2.3.3. Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối sản phẩm dịch vụ. 1.2.3.4. Cạnh tranh bằng chính sách Maketing về sản phẩm dịch vụ 1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ của ngân hàng 1.2.4.1. Các nhân tố chủ quan 1.2.4.2. Các nhân tố khách quan 1.2.5. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán thẻ tự động 1.3. KINH NGHIỆM CẠNH TRANG CỦA DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TỰ ĐỘNG ( ATM ) CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA. 1.3.1. Trung Quốc. 1.3.2. Thái Lan 1.3.3. Hồng Kông 1.3.4. Bài học rút ra đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TỰ ĐỘNG (ATM) CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1. Quá trình hình thành và phát triển dịch vụ thẻ tự động của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam. 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam 2.1.2. Sự ra đời và phát triển của dịch vụ thanh toán thẻ tại NHNo&PTNT VN 2.1.2.1. Khái quát về mô hình tổ chức hệ thống thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.1.2.2. Điều kiện trang thiết bị công nghệ 2.1.2.3. Trình độ kỹ thuật nghiệp vụ của cán bộ làm nghiệp vụ thẻ. 2.2.Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán thẻ tự động ( ATM ) của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 2.2.1 Kết quả kinh doanh dịch vụ thanh toán thẻ tự động tại việt nam 2.2.1.1. Về lĩnh vực phát hành thẻ 2.2.1.2.Hoạt động thanh toán thẻ quốc tế 2.2.2.Kết quả kinh doanh dịch vụ thanh toán thẻ tự động (ATM) tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 2.2.2.1.Kết quả kinh doanh dịch vụ thanh toán thẻ tự động ( ATM) trên toàn hệ thống 2.2.2.2. Nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tự động: 2.2.2.3 Nghiệp vụ hoạt động quản lý rủi ro 2.2.2.4 Nghiệp vụ hoạt động marketing và dịch vụ khách hàng 2.2.3.Phân tích năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán thẻ tự động (ATM) của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thanh toán thẻ tự động. 2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh nghiệp vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 2.3.1. Kết quả đạt được 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân tồn tại CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TỰ ĐỘNG ( ATM) CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 . Xu hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tự động (ATM) của ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt nam. 3.1.1 Tiềm năng và điều kiện phát triển thẻ thanh toán tự động ở Việt nam 3.1.2 Tiềm năng phát triển dịch vụ thẻ tự động ATM của NHNN&PTNT 3.1.2.1. Khó khăn thách thức 3.1.2.2. Cơ hội 3.1.3 Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tự động (ATM) của NH NN&PTNTVN nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. 3.2. Một số giải pháp nhăm nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ thanh toán thẻ tự động ATM của ngân hàng. Giải pháp 1 : Phát triển các sản phẩm dịch vụ thẻ thanh toán tự động Giải pháp 2 : Phát triển các hệ thống thanh toán tự động qua thẻ của ngân hàng Giải pháp 3 : Áp dụng công nghệ kỹ thuật tiến tiến Giải pháp 4 : Nâng cao hoạt động Marketing Giải pháp 5 : Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nguồn nhân lực Giải pháp 6 : Hoàn thiện nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ tự động 3.3. Kiến nghị với các cơ quan hữu quan 3.3.1. Kiến nghị Chính phủ 3.3.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý (hệ thống cơ sở pháp lý) trong hoạt động thanh toán không dựng tiền mặt 3.3.1.2. Xây dựng những chính sách khuyến khích hoạt động kinh doanh thẻ ở Việt Nam 3.3.1.3. Phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán điện tử nói chung và hoạt động thanh toán thẻ nói riêng 3.3.1.4. Chú trọng đầu tư cho hệ thống giáo dục đào tạo 3.3.2. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 3.3.3. Kiến nghị hiệp hội thẻ Việt nam KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY