Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh 1.1.1.Các khái niệm 1.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.2.1.Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 1.1.2.2.Nhóm nhân tố thuộc môi trường ngành 1.1.2.3.Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 1.2.Công cụ và phương thức cạnh tranh của doanh nghiệp 1.2.1.Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp 1.2.2.Phương thức cạnh tranh của doanh nghiệp 1.3.Một số tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.3.1.Danh tiếng và thương hiệu 1.3.2.Thị phần và khả năng chiếm lĩnh thị trường 1.3.3.Hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.3.4.Trách nhiệm xã hội CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH 2.1.Phân tích năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam 2.1.1.Công cụ cạnh tranh của DNNN Việt Nam 2.1.2.Phương thức cạnh tranh của DNNN Việt Nam 2.2.Đánh giá năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam 2.2.1.Những ưu thế 2.2.1.1.Đóng góp của DNNN Việt Nam 2.2.1.2.Danh tiếng của DNNN 2.2.1.3.Khả năng thích ứng của DNNN 2.2.2.Những hạn chế và nguyên nhân 2.2.2.1.Những hạn chế 2.2.2.2.Nguyên nhân CHƯƠNG 3.ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNN VIỆT NAM 3.1.Bối cảnh kinh tế mới và định hướng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam 3.1.1.Bối cảnh kinh tế mới 3.1.2.Định hướng 3.2.Một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam 3.2.1.Về phía nhà nước 3.2.2.Về phía DNNN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU DNNN Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta. DNNN đang nắm giữ một số ngành, lĩnh vực then chốt, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng nhất cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nắm toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, có tính huyết mạch. Hầu hết các doanh nghiệp lớn là các doanh nghiệp trong các ngành xây dựng, điện tử, hóa chất, thông tin liên lạc, vận tải đường sắt, sản xuất công nghệ tiêu dùng nắm giữ một tỷ lệ quan trọng trong những ngành kinh doanh dịch vụ, thương mại nhập khẩu chiếm thị phần áp đảo trong huy động vốn và cho vay. Với vai trò quan trọng như vậy thì DNNN Việt Nam phải có biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Biện pháp quan trọng nhất là DNNN phải quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải cân nhắc kỹ khi lựa chọn chính sách ưu đãi, hỗ trợ dưới dạng bao cấp hoặc bảo hộ, phải điều chỉnh và sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật để môi trường cạnh tranh trở nên bình đẳng. Hơn thế nữa, Nhà nước phải xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi ở các tập đoàn, các tổng công ty Nhà nước để quản lý DNNN ngày một vững mạnh. Thực tế hiện nay cho thấy năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam còn chưa cao bởi rất nhiều nguyên nhân. Vì vậy, việc tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam trong bối cảnh hiện nay mang một ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn. Trên ý nghĩa ấy, em chọn vấn đề:“Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam”làm đề tài niên luận của mình. Mục đích nghiên cứu của đề tài là bước đầu vận dụng những lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vào việc phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam. Bố cục của đề tài, ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì đề tài được chia thành 3 chương: Chương 1: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam. Chương 3: Định hướng và giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNN Việt Nam. 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY