Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu

MỤC LỤC Chương I. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu - Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh - Nội dung và phương pháp đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong hoạt động kinh doanh. . 3 I. Tổng quan về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh3 1. Quan niệm về khả năng cạnh tranh và cạnh tranh . 3 2. Khả năng cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu . 4 II. Các nhân tố ảnh hưởng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông sản xuất khẩu7 1. Chất lượng nông sản phẩm: . 7 2. Công nghệ và quản trị công nghệ:8 3. Hình ảnh và uy tín sản phẩm trên thị trường:11 4. Mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu hàng hóa: . 12 5. Trình độ tổ chức, quản lý:13 6. Cơ chế vận hành . 14 7. Hoạt động xúc tiến thương mại16 III. Nội dung và phương pháp đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu . 17 1. Nội dung: . 17 2. Phương pháp đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu:20 Chương II.Phân tích khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam thời gian qua25 I. Tổng quan chung về tình hình sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản Việt Nam25 1. Tình hình sản xuất nông nghiệp của Việt Nam thời gian qua:25 2. Tình hình hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam. . 40 II. Chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới:50 1. Mặt hàng gạo xuất khẩu:50 2. Cà phê xuất khẩu:55 3. Nhân điều xuất khẩu: . 60 4. Cao su: . 62 5. Mặt hàng chè xuất khẩu:65 6. Mặt hàng thủy sản:65 7. Sản phẩm chăn nuôi:67 III. Đánh giá chung qua nghiên cứu tình hình cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu nông sản của Việt Nam68 1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các mặt hàng nông sản dựa vào các chỉ tiêu DRC, RCA .68 2. Những lợi thế chung:73 3. Những bất lợi ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu.75 IV. Cạnh tranh hàng nông sản của các nước trong khu vực - Kinh nghiệm đối với Việt Nam.77 1. Quan hệ thương mại Việt Nam - ASEAN.78 2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong xuất khẩu nông sản:81 Chương III.Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam85 I. Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản của Việt Nam85 1. Điều chỉnh cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp hàng hóa trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của các vùng85 2. Định hướng về cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu90 II. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010 . 93 1. Giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu hàng nông sản ở Việt Nam.93 2. Giải pháp về thị trường: . 100 3. Giải pháp về tổ chức quản lý lưu thông:111 4. Một số khuyến nghị về mặt chính sách: . 115 Kết luận . 119 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY