Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư ở công ty tài chính dầu khí

LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% hàng năm.Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới chúng ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2006 và kết quả của nó là dòng đầu tư nước ngoài chảy vào mạnh mẽ cùng với nó là sự tăng trưởng mọi mặt của nền kinh tế.Hoà cùng sự phát triển chung của kinh tế đất nước một ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất là ngành tài chính, ngân hàng, hiện nay ở Việt Nam có hơn 50 ngân hàng và công ty tài chính với số vốn điều lệ mỗi đơn vị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2006 có nhiều ngân hàng được thành lập mới.Các ngân hàng và công ty tài chính đã phát huy tích cực vai trò trung gian huy động vốn cho nền kinh tế,sự phát triển của các doanh nghiệp. Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) là một trong những công ty lớn mạnh nhất trong ngành tài chính; là một định chế tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trong quá trình hoạt động đã được sự giúp đỡ tích cực của tổng công ty, tuy mới ra đời năm 2000 nhưng cho đến nay PVFC đã khẳng định được vị thế là một công ty tài chính mạnh của tập đoàn dầu khí và góp phần tích cực trong vai trò huy động vốn cho sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành Dầu khí nói riêng.Ngoài chức năng huy động vốn, hoạt động đầu tư của công ty cũng là một mảng lớn, có tầm quan trọng đặc biệt; PVFC đã tham gia đầu tư vào các dự án lớn với số vốn hàng nghìn tỷ đồng trong ngành Dầu khí, năng lượng đặc biệt là lĩnh vực sản xuất điện, xi măng. Vì vậy việc quản lý đầu tư dự án tại PVFC là việc hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả hoạt động của công ty. Đó cũng là đề tài mà tôi nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Nguyễn Hồng Minh đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT . 4 LỜI NÓI ĐẦU 5 CHƯƠNG 1 : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Ở PVFC 6 1.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ. 6 1.1.1. Giới thiệu về công ty 6 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty 7 1.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ chính 7 1.1.2.2 Các hoạt động trọng yếu của PVFC . 7 1.1.3. Sơ đồ tổ chức của công ty 9 1.1.4. Chiến lược phát triển của PVFC 12 1.1.4.1.Quan điểm chủ đạo 12 1.1.4.2.Mục tiêu chiến lược 13 1.1.4.3.Nội dung chiến lược . 13 1.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Ở PVFC 14 1.2.1. Quy trình đầu tư dự án của PVFC 14 1.2.1.1.Tìm kiếm cơ hội đầu tư 14 1.2.1.2.Tìm hiểu thông tin về cơ hội đầu tư . 15 1.2.1.3.Phân tích thông tin về dự án 16 1.2.1.4.Lập phương án hợp tác đầu tư sơ bộ . 16 1.2.1.5.Ký hợp đồng nguyên tắc 16 1.2.1.6.Lập báo cáo nghiên cứu khả thi(FS) . 16 1.2.1.7.Xây dựng phương án đầu tư chi tiết . 17 1.2.1.8.Phê duyệt đầu tư 18 1.2.1.9.Hoàn thiện thủ tục thành lập tổ chức kinh doanh mới 18 1.2.2. Một số nguyên tắc chủ yếu đầu tư dự án của PVFC . 18 1.2.2.1. Lĩnh vực đầu tư 18 1.2.2.2. Đối tượng đầu tư 19 1.2.2.3. Thẩm định đầu tư . 19 1.2.2.4. Quản lý vốn đầu tư 21 1.2.3. Mạng lưới, bộ máy thực hiện đầu tư: . 22 1.2.4. Các dự án mà PVFC đã tham gia trong thời gian qua . 23 1.2.4.1.Các dự án tiêu biểu mà PVFC đã tham gia . 23 1.2.4.2.Các dự án đang trong giai đoạn thực hiện 26 1.2.4.3. Các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư. 31 1.2.5. Thực trạng đầu tư , quản lý đầu tư của PVFC trong thời gian qua 33 1.2.5.1. Vốn đầu tư dự án giai đoạn 2000-2006 33 1.2.5.2. Vốn đầu tư cho từng lĩnh vực . 34 1.2.5.3. Cơ cấu vốn đầu tư dự án trong đầu tư của công ty. . 38 1.2.6. Đánh giá về kết quả và hiệu quả đầu tư, quản lý đầu tư . 40 1.2.6.1. Những thành tựu cơ bản . 40 1.2.6.2. Những tồn tại cần khắc phục . 46 1.2.7. Các nhân tố tác động đến kết quả , hiệu quả đầu tư, quản lý đầu tư. 48 1.2.7.1.Quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế(ISO 9001-2000). 48 1.2.7.2.Đặc điểm của ngành nghề, lĩnh vực mà PVFC chọn đầu tư dự án. 49 1.2.7.3.Nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhiệt tình và sáng tạo 49 1.2.7.4.ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 50 1.2.7.5.Phương án phát hiện và đề ra giải pháp phòng tránh rủi ro hữu hiệu. 50 CHƯƠNG 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Ở PVFC 53 2.1.PVFC - NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 53 2.1.1.Các thành tựu và định hướng phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. 53 2.1.1.1.Các thành tựu của ngành 53 2.1.1.2.Định hướng phát triển của ngành . 53 2.1.2. PVFC- Những thuận lợi và thách thức . 55 2.1.2.1. Một số chỉ tiêu hoạt động chính giai đoạn 2007-2010 55 2.1.2.2.Thuận lợi: . 56 2.1.2.3.Khó khăn . 56 2.2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 58 2.2.1.Giải pháp huy động vốn cho đầu tư dự án 58 2.2.2.Giải pháp về nghiên cứu, triển khai tìm kiếm cơ hội đầu tư 61 2.2.3.Công tác đầu tư dự án và quản lý sau đầu tư 62 2.2.4.Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 63 2.2.5.Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ 64 2.2.6. Giải pháp về quản lý danh mục đầu tư 65 KẾT LUẬN . .67 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY