Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank

LỜI MỞ ĐẦU Từ xưa tới nay, con người luôn luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kì một doanh nghiệp nào. Nó là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức. Chính vì thế mà hoạt động quản trị nhân lực- hoạt động quản lý con người cũng trở thành một hoạt động không thể thiếu được của bất kì một công ty nào Ngày nay, khi mà sự cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh đang ngày càng trở lên gay gắt thì mỗi doanh nghiệp của mình cần phải nâng cao hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp mình. Từ đó mới có thể đẩy mạnh sự đóng góp của người lao động với công ty, làm nâng cao năng suất lao động hơn nữa. Nhận thức được điều trên nên sau một thời gian thực tập tại phòng Thông tin và chính sách nhân sự- Hội sở Ngân hàng Techcombank, em quyết định chọn đề tài thực tập cuả mình là : “ Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank “. Mục đích tổng quát của chuyên đề là: nắm rõ tình hình hoạt động quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Mục tiêu cụ thể là: tìm hiểu thực trạng của hoạt động quản trị nhân lực tại ngân hàng Techcombank và từ đó đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện công tác này. Phương pháp nghiên cứu bao gồm các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá. Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank. Ngoài phần mở đầu và kết thúc thì kết cấu của chuyên đề thực tập gồm có ba chương: Chương I: Lý luận chung về quản trị nhân lực Chương II: Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại Ngân hàng Techcombank Chương III: Các kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực tại ngân hàng Techcombank. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 LỜI CAM ĐOAN 3 Chương I: Lý luận chung về quản trị nhân lực 4 I.1. Khái niệm chung về quản trị nhân lực: 4 I.2 Vai trò của quản trị nhân lực: 6 I.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị nhân lực của doanh nghiệp 7 I.4 Các hoạt động quản trị nhân lực: 11 I.4.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 11 I.4.2 Phân tích và thiết kế công việc 13 I.4.3 Hoạt động tuyển dụng: 14 I.4.4 Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 18 I.4.5 Đánh giá thực hiện công việc: 21 I.4.6 Đãi ngộ nhân sự: 22 I.5 Sự cần thiết phải nâng cao hoạt động quản trị nhân lực: 24 Chương II: Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại ngân hàng Techcombank 25 II.1 Khái quát về ngân hàng: 25 I.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng: 25 II.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của ngân hàng 26 II.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng: 27 II.1.3.1 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng: 27 II.1.3.2 Tình hình sử dụng vốn: 29 II.1.3.3 Hoạt động thanh toán quốc tế: 30 II.1.3.4. Các hoạt động khác: 31 II.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực của ngân hàng 32 II.1.5 Các chính sách quản lý nhân lực của ngân hàng 35 II.1.5.1 Chính sách tuyển dụng: 35 II.1.5.2 Chính sách đào tạo: 36 II.1.5.3 Chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ: 37 II.1.5.4 Chính sách về đề bạt, bổ nhiệm: 38 II.2 Đánh giá hoạt động quản trị nhân lực tại ngân hàng: 39 Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực tại ngân hàng 56 III.1 Phương hướng phát triển ngân hàng: 56 III.2 Phương hướng chiến lược quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng: 57 III.3 Các kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Techcombank: 58 1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng 58 2. Hoàn thiện công tác đào tạo 59 3. Tạo động lực cho người lao động: 60 3.1 Kích thích về mặt vật chất: 60 3.2 Kích thích về mặt tinh thần 61 4. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 62 5. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: 62 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC BẢNG BIỂU 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY