Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam

1. Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và hiệu quả của đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có có sở lý luận đã được nghiên cứu và phát triển qua từng thời kỳ lịch sử tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau. Nó cũng có cơ sở thực tiễn trong nước ở bình diện quốc gia, từng địa phương cụ thể trong nước, từng ngành kinh tế cũng như kinh nghiệm nước ngoài, đặc biệt là những nước có những nét tương đồng với Việt Nam. 2. Hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội trình độ, quy mô của chính đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước. Nhưng điều quan trọng là hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phụ thuộc nhiều vào các yếu tố chủ quan của những tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước. 3. Để đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có nhiều cách tiếp cận, phương pháp khác nhau. Tác giả xây dựng phương pháp đo, xây dựng hệ thống chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cả về hiệu quả kinh tế, hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả về mặt môi trường, hiệu quả về phát triển bền vững và hiệu quả tổng hợp. Tác giả cũng xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phân tích vĩ mô về nguyên nhân tác động đến hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các chỉ tiêu được phân nhóm vào từng loại hiệu quả để dễ dàng tính toán, đánh giá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY