Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Trong bối cảnh hiện nay, với việc ban hành ngày càng nhiều các văn bản pháp luật, nội dung đa dạng, điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội phục vụ tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, ngoài yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất, khả thi và phù hợp của quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, đòi hỏi công tác PBGDPL phải được chuẩn hóa, xã hội hóa để pháp luật trở thành hiện thức trong cuộc sống, hiệu lực của văn bản pháp luật được phát huy, góp phần củng cố tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY