Mức độ tồn lưu của Malachite Green và Leucomalachite trong nguyên liệu cá tra

Sau khi cá bị gây nhiễm MG ở các nồng độ(0,1 ppm, 0,15 ppm và 0,2 ppm) thì vào thời điểm 6 giờ sau khi gây nhiễm lần 1, MG và LMG tồn tại trong cơ và da cá với hàm lượng rất (trung bình từ21,40 đến 48,97 ppb). Nhưng sau 72 giờ sau khi gây nhiễm lần 1 thì hàm lượng MG và LMG trong cơ và da cá giảm nhanh đạt 4,15-21,4 ppb. Nhưng sau 6 giờ gây nhiễm MG lần 2 thì nồng độ MG và LMG trong cơ và da cá tồn tại với hàm lượng rất cao so với 6 giờ sau khi gây nhiễm lần 1.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY