Một số vấn đề về vai trò, mục đích, ý nghĩa của thuế môi trường và bình luận về Dự thảo Luật Thuế môi trường

LỜI MỞ ĐẦU Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người. Môi trường có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người. Ô nhiễm môi trường tác động xấu đến đời sống vật chất tinh thần của con người và cản trở sự phát triển kinh tế. Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế và đô thị hoá, mức độ ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ngày càng tăng. Trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và duy trì tăng trưởng bền vững, việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề cấp thiết không chỉ đối với nước ta mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. Do xuất phát điểm từ nền kinh tế thấp chúng ta đã chú trọng nhiều hơn đến tăng trưởng kinh tế, chưa có điều kiện để đầu tư cải tạo môi trường. Vì vậy, ô nhiễm môi trường ở nhiều vùng đã đến mức báo động. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để bảo vệ môi trường như: Miễn giảm thuế đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường; tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; thực hiện các Chương trình quốc gia và quốc tế về bảo vệ môi trường, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thoả đáng để xử lý vấn đề môi trường. Bên cạnh những chính sách khuyến khích bảo vệ môi trường thì Nhà nước cũng có các chính sách để hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường như: Xử phạt các vi phạm về ô nhiễm môi trường; thu phí bảo vệ môi trường (phí xăng dầu, phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn .). Tuy đã có nhiều chính sách nhằm bảo vệ môi trường nhưng vẫn chưa làm giảm đáng kể mức độ ô nhiễm môi trường. Do đó, Nhà nước cần có thêm những công cụ hữu hiệu hơn, trong đó, có thuế môi trường. MỤC LỤC Lời mở đầu . 1 I. Vai trò, mục đích và ý nghĩa của Thuế môi trường 2 1. Thu thuế môi trường là để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước . 2 2. Thuế môi trường là công cụ kinh tế trong quản lý môi trường 2 3. Thuế môi trường làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng theo hướng có lợi cho môi trường . 3 4. Thuế môi trường giúp thúc đẩy nhà sản xuất phải đổi mới công nghệ 4 II. Bình luận về Dự thảo Luật Thuế môi trường 4 1. Bố cục và nội dung chính của Dự thảo Luật Thuế môi trường .4 1.1. Bố cục của Dự thảo Luật . .4 1.2.Nội dung chính của Dự thảo Luật .4 2. Những ưu điểm và hạn chế của Dự thảo Luật Thuế môi trường.6 2.1. Ưu điểm của Dự thảo Luật 6 2.2.Nhược điểm của Dự thảo Luật . 7 Kết luận 9 Danh sách tài liệu tham khảo . 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY