Một số thuật toán giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin

GIỚI THIỆU Công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của hệ thống mạng máy tính đã tạo nên môi trường mở và là phương tiện trao đổi, phân phối tài liệu một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên cũng đặt ra một vấn đề về bảo vệ tài liệu, ngăn chặn việc đánh cắp và sao chép tài liệu một cách bất hợp pháp. Vấn đề an toàn và bảo mật thông tin hiện nay luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Một giải pháp đang được sử dụng và tỏ ra hiệu quả cho việc đảm bảo an toàn thông tin là giấu tin vào đối tượng khác. Đối tượng được áp dụng để chứa tin phổ biến nhất là ảnh. Giải pháp giấu tin được đưa ra nhằm hai mục tiêu chính đó là bảo mật cho thông tin được đem giấu (giấu tin mật) và bảo mật cho chính đối tượng được dùng để chứa tin (thủy vân số). Giấu tin mật (steganography) là một lĩnh vực khoa học và nghệ thuật giấu thông tin trong đa phương tiện. Hệ thống steganography giấu các thông tin mật số vào trong đối tượng số khác mà khó bị phát hiện bằng kỹ thuật thông thường. Trước kia con người sử dụng ẩn các hình xăm hoặc mực vô hình để truyền thông điệp mật. Ngày nay nhờ có máy tính và công nghệ mạng công việc truyền thông tin mật trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Thủy vân trên ảnh số (watermarking) là kỹ thuật nhúng một lượng thông tin số vào một bức ảnh số sao cho người không được phép, khó có thể lấy được thông tin ra khỏi ảnh mà không phá hủy chính ảnh gốc. Trong kỹ thuật thủy vân số thì thông tin nhúng được gọi là thủy vân. Thủy vân có thể là một chuỗi các ký tự hay một hình ảnh nào đó. Tuy nhiên kỹ thuật giấu tin làm nảy sinh một nguy cơ khác là lợi dụng việc giấu tin để thực hiện hành vi bất hợp pháp như truyền kế hoạch tấn công khủng bố, những sản phẩm văn hóa không lành mạnh, Từ đó đặt ra vấn đề làm thế nào để phát hiện ảnh có giấu tin hay không, thông tin chứa trong đó là gì. Hiện nay có một số phương pháp giấu tin và phát hiện tin đang được nghiên cứu rộng rãi. Đồ án của em nhằm tìm hiểu về một số thuật toán giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN1 MỤC LỤC2 GIỚI THIỆU4 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT5 Chương 1.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN6 1.1KHÁI NIỆM MÃ HÓA6 1.2KHÁI NIỆM GIẤU TIN7 1.2.1Khái niệm7 1.2.2So sánh giữa giấu tin và mã hóa. 7 1.3PHÂN LOẠI CÁC KỸ THUẬT GIẤU TIN8 1.4MÔ HÌNH KỸ THUẬT GIẤU TIN10 1.5MỘT SỐ ỨNG DỤNG11 1.6TÍNH CHẤT, ĐẶC TRƯNG CỦA GIẤU TIN TRONG ẢNH12 1.6.1Phương tiện chứa có dữ liệu tri giác tĩnh. 12 1.6.2Giấu tin phụ thuộc ảnh. 12 1.6.3Giấu tin lợi dụng khả năng thị giác của con người12 1.6.4Giấu tin không làm thay đổi kích thước ảnh. 12 1.6.5Đảm bảo chất lượng ảnh sau khi giấu tin. 12 1.7CÁC ĐỊNH DẠNG ẢNH THÔNG DỤNG13 1.7.1Định dạng ảnh: IMG (Image). 13 1.7.2Định dạng ảnh: PCX (Personal Computer Exchange). 13 1.7.3Định dạng ảnh: GIF (Graphics Interchanger Format). 13 1.7.4Định dạng ảnh: BMP (Bitmap). 14 1.7.5Định dạng ảnh: JPEG (Joint Photographic Expert Group). 15 1.8CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ16 1.8.1Tính vô hình. 16 1.8.2Khả năng giấu thông tin. 16 1.8.3Chất lượng của ảnh có giấu thông tin. 16 1.8.4Tính bền vững của thông tin được giấu. 16 1.8.5Thuật toán và độ phức tạp tính toán. 16 1.9CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA GIẤU TIN TRONG ẢNH17 1.9.1Tiếp cận trên miền không gian của ảnh. 17 1.9.2Tiếp cận trên miền tần số của ảnh. 17 Chương 2.MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH18 2.1GIẤU TIN BẰNG THAY THẾ BIT CÓ TRỌNG SỐ THẤP NHẤT. 18 2.1.1Phương pháp giấu tin. 19 2.1.2Phương pháp tách tin. 20 2.1.3Phân tích thuật toán. 22 2.2GIẤU TIN TRÊN MIỀN BIẾN ĐỔI DCT. 23 2.2.1Biến đổi DCT thuận và nghịch. 23 2.2.2Đặc điểm của phép biến đổi DCT trên ảnh hai chiều. 24 2.2.3Kỹ thuật thủy vân sử dụng phép biến đổi DCT25 2.2.3.1Quá trình nhúng thủy vân. 25 2.2.3.2Quá trình tách thủy vân. 29 2.2.3.3Phân tích thuật toán. 31 Chương 3.MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH GIẤU TIN32 3.1KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH TIN ẨN GIẤU32 3.2PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ẢNH GIẤU TIN33 3.3MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH GIẤU TIN34 3.3.1Kỹ thuật phân tích cặp giá trị điểm ảnh. 34 3.3.1.1Thuật toán PoV3. 35 3.3.1.2Phân tích thuật toán. 36 3.3.2Kỹ thuật phân tích đối ngẫu. 37 3.3.2.1Khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đối ngẫu. 37 3.3.2.2Thuật toán RS. 39 KẾT LUẬN41 TÀI LIỆU THAM KHẢO42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY