Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng Nội vụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

LỜI MỞ ĐẦU Hiệu quả hoạt động luôn là mục tiêu mà mọi cơ quan, tổ chức hướng đến trong đó có cơ quan hành chính nhà nước. Trong quá trình thực tập tại phòng Nội vụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, em thấy hiệu quả hoạt động của phòng Nội vụ đang còn nhiều bất cập, vì vậy em lựa chọn đề tài “Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng Nội vụ huyện quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa” cho bài báo cáo thực tập của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo được bố cục thành 3 chương: Chương I. Khái quát chung về UBND huyện Quảng Xương và phòng Nội vụ huyện Quảng Xương. Chương II. Thực trạng hoạt động của phòng Nội vụ huyện Quảng Xương. Chương III. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng Nội vụ huyện Quảng Xương. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 1. Vị trí địa lí 2. Địa hình. 3. Khí hậu, thời tiết 4. Hiện trạng đất đai năm 2009. 5. Tình hình dân số. 6. Cơ cấu kinh tế. II. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG. 1. Vị trí, tính chất 2. Nhiệm vụ, quyền hạn. 3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Quảng Xương. III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 1. Vị trí, chức năng. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn. 3. Cơ cấu tổ chức. 4. Mối liên hệ của phòng Nội vụ huyện Quảng Xương. 8 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 9 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1. Về công tác tổ chức. 2. Về công tác cải cách hành chính. 3. Về công tác thi đua khen thưởng. 4. Về công tác tôn giáo. II. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI III. NGUYÊN NHÂN IV. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG NĂM 2010 CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG I. GIẢI PHÁP. II. KIẾN NGHỊ 1. Đối với UBND huyện Quảng Xương. 2. Đối với phòng Nội vụ. TỔNG KẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY