Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Trung tâm kinh doanh lương thực Thanh Trì

Trang Lời mở đầu 1 ChươngI. Một số vấn đề lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3 I. Khái niệm, vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp 3 1. Khái niệm . 3 2. Vai trò . 5 II. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ . 7 1. Định hướng phát triển của doanh nghiệp 7 2. Chất lượng sản phẩm 8 3. Khách hàng 8 4. Người cung ứng 9 5. Đối thủ cạnh tranh 10 6. Thu nhập của dân cư 10 7. Thị hiếu và tập quán tiêu dùng . 11 III. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ sản phẩm 11 1. Định hướng chiến lược sản phẩm 11 2. Ngiên cứu thị trường . 19 3.Xây dựng chính sách giá cả . 22 4. Xây dựng hệ thống kênh tiêu thụ . 24 5. Triển khai bán hàng 26 6. Sử dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ . 28 Chương II. Thực trạng công tác tiêu thụ ở Trung tâm kinh doanh lương thực thanh trì 29 I. Giới thiệu chung về Trung tâm . 29 1. Lịch sử hình thành và phát triển . 29 2. Cơ cấu tổ chức quản lý . 30 3. Đặc điểm tổ chức tổ chức sản xuất kinh doanh của Trung tâm . 33 4. Một số đặc điểm ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm 35 5. Năng lực sản xuất kinh doanh của Trung tâm II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm . 40 1. Khái quát chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm . 40 2. Phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm 42 3. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm . 43 III. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Trung tâm . 49 1. Những thành tích đạt được . 49 2. Những điểm còn tồn tại . 50 ChươngIII. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Trung tâm kinh doanh lương thực Thanh Trì 51 I. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2003-2005 51 1. Mục tiêu . 51 2. Phương hướng 52 II. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm . 53 1. Đối với Trung tâm 53 1.1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu . 53 1.2. Hoàn thiện các phương thức tiêu thụ sản phẩm 55 1.3. Cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh 58 1.4. Xây dựng mức giá và phương thứcthanh toán hợp lý . 60 1.5. Tăng cường công tác hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm 61 1.6. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động tiêu thụ 63 2. Đối với nhà nước . 64 Kết luận . 66 Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY