Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Phú Xuyên

Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Phú Xuyên Lời nói đầu Lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng tổng quát có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Nâng cao lợi nhuận là mục tiêu kinh tế hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Lợi nhuận tác động đến tất cả các mặt của doanh nghiệp như đảm bảo tình hình tài chính vững chắc, nâng cao uy tín và củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thương trường, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên Thời gian qua nền kinh tế Việt nam đang dần chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp chuyển hướng sang hạch toán kinh doanh tự chủ trong sản xuất kinh doanh, không còn sự bao cấp của nhà nước như trước nữa, do đó các nhà kinh doanh luôn phải quan tâm đến kết quả cuối cùng của đơn vị, họ đều ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao lợi nhuận đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, yếu tố lợi nhuận trở lên quan trọng hơn bao giờ hết. Mức tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và tăng trưởng kinh tế. Xuất phát từ vai trò to lớn của lợi nhuận, sau quá trình học tập và nghiên cứu tại Học Viện Ngân Hàng cùng với thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Phú Xuyên, qua tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, kết hợp với những kiến thức học tập tại trường, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Phú Xuyên”. Do kiến thức còn nhiều hạn chế và thời gian thực tập có hạn nên những vấn đề trình bày trong bài không thể tránh khỏi sai xót. Em rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các thầy cô trong trường cũng như các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Phú Xuyên để bài viết của em có thể hoàn thiện hơn. Em xin trân thành cảm ơn các thầy cô, các anh chị phòng tài chính kế toán, đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo_ thạc sĩ Lê Thị Diệu Huyền đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành bài viết của mình. Mục lục Lời nói đầu Lời cam đoan Bảng danh mục viết tắt Danh mục bảng biểu, sơ đồ Chương 1. Thực trạng tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp phú xuyên 1 1.1.Giới thiệu khái quát chung về công ty CPVTNNPX. 1 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1 1.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 2 1.1.3.Cơ cấu bộ máy công ty. 2 1.1.4.Đặc điểm kinh doanh của công ty. 3 1.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CPVTNNPX. 4 1.2.1 Tình hình thực hiện doanh thu và chi phí. 4 1.2.1.1. Tình hình thực hiện doanh thu tiêu thụ hàng hoá 4 1.2.1.2. Tình hình thực hiện chi phí của công ty. 5 1.2.2.Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả HĐKD của công ty CPVTNNPX. 7 1.3.Thực trạng lợi nhuận tại công ty CPVTNNPX. 10 1.3.1.Tình hình lợi nhuận của công ty CPVTNNPX. 10 1.3.2.Các chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình lợi nhuận của công ty. 14 1.3.2.1.Tỷ suất LN/VCSH. 14 1.3.2.2.Tỷ suất LN/TTS 15 1.3.2.3.Tỷ suất LN/DTT. 15 1.4.Những kết quả đạt được và tồn tại. 16 1.4.1.Kết quả đạt được. 16 1.4.2.Tồn tại và nguyên nhân. 17 1.4.2.1.Tồn tại. 17 1.4.2.2. Nguyên nhân. 19 Chương 2. Giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp phú xuyên 21 2.1. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 21 2.2.Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty CPVTNNPX. 22 2.2.1.Giải pháp tăng doanh thu bán hàng. 23 2.2.1.1.Mở rộng và đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh. 23 2.2.1.2.Đẩy mạnh công tác bán hàng. 23 2.2.1.3.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 24 2.2.2.Tăng cường công tác quản lý chi phí. 25 2.2.2.1.Sử dụng tiết kiệm chi phí kinh doanh. 26 2.2.2.1.Lựa chọn nguồn cung thích hợp. 26 2.2.2.2.Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc sử dụng chi phí của công ty. 26 2.2.3.Giải pháp khác. 27 2.2.1.3.áp dụng các phương thức thanh toán lợp lý. 27 2.2.3.2.Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý và giảm hệ số nợ. 27 2.2.3.3.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 28 2.2.1.5.Giải pháp về con người. 28 2.3.Một số kiến nghị. 29 2.3.1.Kiến nghị với công ty CPVTNNPX. 29 2.3.2.Kiến nghị với Nhà Nước. 30 Kết luận 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY