Một số giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ vthkcc trên tuyến trần khánh dư – Khu đô thị Nam Trung Yên

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG 3 1.1 Tổng quan về vận tải hành khách công cộng trong đô thị 3 1.1.1 Một số khái niệm vê vận tải hành khách công cộng trong đô thị 3 1.1.2. Đặc điểm vận tải hành khách công cộng bằng xe bus 9 1.2. Tổng quan về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng 10 1.2.1. Một số khái niệm về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng 10 1.2.2. Hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng 13 1.3.Các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng 18 1.3.1. Phương tiện 18 1.3.2.Con người 18 1.3.3. Công tác tổ chức quản lý và điều hành 19 1.3.4.Cơ sở vật chất kỹ thuật trên tuyến 19 1.4 Phương pháp thu thập số liệu đánh giá hiệu quả hoạt động của tuyến 19 CHƯƠNG II – HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN TUYẾN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI 20 2.1.Tổng quan về công ty Cổ Phần Xe Khách Hà Nội 20 2.1.1.lịch sử hình thành và phát triển 20 2.1.2. Quy mô của công ty 22 2.1.3. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 23 2.1.4. Điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 25 2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 29 2.2.Phân tích chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến ở công ty 30 2.2.1.Phân tích chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng ở công ty nói chung 30 2.2.2.Phân tích chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến 51 31 CHƯƠNG III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN TUYẾN TRẦN KHÁNH DƯ – KHU ĐÔ THỊ NAM TRUNG YÊN 45 3.1.Cơ sở đề xuất giải pháp 45 3.1.1. Chủ trương xã hội hóa dịch vụ xe bus công cộng của thành phố Hà Nội 45 3.1.2. Định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng của Hà Nội đến năm 2010 và năm 2020 45 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng 49 3.2.1 Các giải pháp chung nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng 49 3.2.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến 57 3.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp 67 3.3.1.Hiệu quả kinh tế 67 3.3.2.Hiệu quả xã hội 67 3.3.3.Hiệu quả môi trường 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY