Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở Lạng Sơn

MỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẦU . 1 CHƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 3 I. Hoạt động xuất nhập khẩu và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế ở các địa phơng các tỉnh, thành phố 3 1. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá 3 2. Quan điểm về hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu. 4 3. Bản chất và phân loại hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu. 6 II. Nội dung và hình thức hoạt động xuất nhập khẩu ở các tỉnh 7 1. Các hình thức nhập khẩu. 7 2. Hoạt động xuất nhập khẩu trong cơ chế thị trờng. 8 III. Các nhân tố ảnh hởng và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. 10 1. Nhân tố chủ quan. 10 2. Các nhân tố khách quan. 12 3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. 14 CHƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN NAY Ở LẠNG SƠN 15 I. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội ở lạng sơn có ảnh hởng đến hoạt động xuất nhập khẩu 15 1. Đặc điểm kinh tế xã hội 15 2. Về xuất nhập khẩu. 18 II. Phân tích thực trạng xuất nhập khẩu hiện nay ở lạng sơn 20 1. Thực trạng xuất nhập khẩu hiện nay 20 2. Hoạt động du lịch - dịch vụ. 25 3. Mặt hàng xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn 31 4. Cơ cấu hàng xuất khẩu qua Lạng Sơn. 33 5. Giá cả hàng hoá xuất nhập khẩu: 36 III. Đánh giá trung về u nhợc điểm về hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh 37 1. Chính sách xuất nhập khẩu. 37 2. Chính sách xuất nhập cảnh (XNC). 39 3. Về chính sách thuế: 40 4. Về chính sách tài chính. 40 5. Về chính sách tiền tệ, ngân hàng. 40 6. Chính sách hợp tác kinh tế và đầu t với Trung Quốc. 41 CHƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU Ở LẠNG SƠN 43 I. Phơng hớng thúc đẩy xuất nhập khẩu ở lạng sơn 2000-2005 43 1. Tác động tích cực đến phát triển kinh tế. 43 2. Tác động đến vấn đề xã hội. 47 3. Những nhợc điểm và tồn tại chủ yếu. 47 4. Nguyên nhân của các tồn tại trên. 49 II. Mục tiêu phơng hớng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu 2000 - 2005. 50 1. Mục tiêu. 50 2. Những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch (2001-2005). 50 III. Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh lạng sơn. 53 1. Tăng cờng và nâng cao chất lợng công tác quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, nâng cao chất lợng hoạt động thơng mại và du lịch - dịch vụ. 53 2. Về cơ chế chính sách. 53 3. Về xuất nhập khẩu. 56 4. Đối với thị trờng nội địa. 56 5. Về thông tin thị trờng và đào tạo nghiệp vụ. 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY