Một số bất cập về quy định hình thức và nội dung của quyết định trọng tài trong Pháp lệnh Trọng tài thương mại Việt Nam

ĐẶT VẤN ĐỀ Hình thức và nội dung của quyết định trọng tài được quy định trong pháp luật trọng tài của mọi quốc gia. Tuy nhiên, cách hiểu và áp dụng các quy định này ở các nước không hoàn toàn đồng nhất. Bài viết dưới đây tập trung bình luận, phân tích các quy định linh hoạt áp dụng cho hình thức và nội dung của quyết định trọng tài trong pháp luật quốc tế và pháp luật các nước, trên cơ sở đó so sánh và chỉ ra những điểm còn bất cập của pháp luật trọng tài Việt Nam liên quan đến chế định này, đề xuất những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung các quy định đó cho phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế về trọng tài thương mại. A.MỞ ĐẦU B.NỘI DUNG 1. Hình thức của quyết định trọng tài 2. Nội dung của quyết định trọng tài C.KẾT LUẬN TÀI LIỆU (1) Điều 1473, Luật Trọng tài của Pháp không quy định rằng, quyết định trọng tài phải được lập bằng văn bản, mà chỉ quy định về việc ký quyết định trọng tài. (2) Quy tắc trọng tài UNCITRAL, Điều 32 quy định quyết định trọng tài phải được lập thành văn bản; Quy tắc trọng tài ICSID, tại Điều 47; Điều 26 Quy tắc trọng tài LCIA; Điều 27 Quy tắc trọng tài quốc tê Singapore; Điều 33 Luật trọng tài Thuỵ Sỹ cũng có quy định tương tự. (3) Điều 30 Luật Mẫu trọng tài quy định về Quyết định về các điều khoản được thoả thuận thông qua hoà giải. (4) Xem đã phân tích ở trên, phần về nguyên tắc ra quyết định trọng tài theo đa số. Tương tự, xem thêm các phân tích về Mô hình truncated tribunal đã được thảo luận taị Hội nghị ICCA năm 1990. Xem thêm Báo cáo của Schưebel and Bockstiêgl, “Preventing Delay ò Dứuption of Arbitration ICCA Congress Series No.5 (Kluwer, 1991) tr. 241-247, 270-274. Xem thêm French -Mexican Claims Commission Cases, được thảo luận tại cuốn Feller, The mexican Claims Commissions (1935), tr. 70-77; Schưebel, International Arbitration: Three Salient Problems (1987), tr. 144-296; Order of May 17, 1985, in Sedco Inc.et al., Vụ việc No. 129, in lại tại 8 Iran -U.S.C.T.R.34 and concuring opinion of Judge Bower tại tr. 40; Uiterwiyk Corp.et al. v. Islamic Republic of Iran, Award No. 375-381-1 (July 6,1988), 19 Iram-U.S.C.T.R 107, 116 and dissenting letter and supplemental opinion at 161, 169. (5) Quy tắc trọng tài ICC, Điều 25 (1). (6) Quy tắc trọng tài LCIA, Điều 26. (7) Outhwaite v. Hiscox, (1991) 3 W.L.R 292 (H.L.), ICCA Yearbook 1992, 599-609. (8) Quy tắc trọng tài ICC, Điều 25 (1); Quy tắc trọng tài LCIA, Điều 26; Luật mẫu trọng tài UNCITRAL, Điều 31 (1).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY