Một số bất cập và hướng hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính

ĐẶT VẤN ĐỀ Những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) thời gian qua không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn đáp ứng yêu cầu phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tiễn, một số văn bản này đã bộc lộ những bất cập, thiếu sót, vướng mắc và mâu thuẫn lẫn nhau. Bài viết đề cập đến một số vấn đề chưa thống nhất về thẩm quyền của một số chủ thể xử phạt hành chính và chế tài xử phạt hành chính (mức phạt tiền) quy định trong một số văn bản quy phạm XLVPHC hiện hành, đồng thời đưa ra một số ý kiến hoàn thiện pháp luật XLVPHC nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. A.MỞ ĐẦU B.NỘI DUNG 1. Một số bất cập về thẩm quyền và chế tài xử phạt hành chính 1.1: Các quy định về mức xử phạt hành chính 1.2: Nhiều chế tài hành chính quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật XLVPHC do các cơ quan quản lý khác nhau 1.3: Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC được ban hành thiếu cơ sở thực tiễn 1.4: Nhiều quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực còn mang tính chất nửa vời, không rõ ràng 2. Hướng hoàn thiện pháp luật XLVPHC 2.1:Các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật XLVPHC (nghị định, thông tư) cần bám sát thực tiễn 2.2: Phải có quy trình báo cáo đánh giá toàn bộ các quy định 3.3:Cơ quan chức năng cần thường xuyên rà soát các nghị định, thông tư hướng 2.4:Chú trọng vai trò chuyên gia, các nhà khoa học trong việc xây dựng các văn bản 2.5:Thực hiện việc thẩm định các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn về việc XLVPHC một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng C.KẾT LUẬN TÀI LIỆU (1)Xem. Trần Thị Tích. Liệu có mâu thuẫn? Báo Pháp luật Việt Nam số 139 (3.547) ngày 10/6/2008. (2)Xem. Báo cáo tổng kết công tác năm 2008 của Tổng cục Cảnh sát. (3)Báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện quy định của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật (2003-2008). Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp. (4)Cụ thể xem Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 3/6/2008 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2009. (5)Báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện quy định của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật (2003-2008). Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư ph¸p. .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY