Một số bài tập lý thuyết nhóm

CHƯƠNG I. NHÓM VÀ NHÓM CON . 1 A. Lý thuyết 1 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp 2 C. Một số bài tập có lời giải 3 D. Một số bài tập rèn luyện . 10 CHƯƠNG II. NHÓM HỮU HẠN SINH 11 A. Lý thuyết . 11 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp . 12 C. Một số bài tập có lời giải . 12 D. Một số bài tập rèn luyện . 21 CHƯƠNG III. ĐỒNG CẤU NHÓM . 23 A. Lý thuyết . 23 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp . 24 C. Một số bài tập có lời giải 24 D. Một số bài tập rèn luyện . 32 CHƯƠNG IV. ĐỊNH LÝ LAGRANGE VÀ NHÓM GIẢI ĐƯỢC 34 A. Lý thuyết . 34 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp . 36 C. Một số bài tập có lời giải 37 D. Một số bài tập rèn luyện . 43 CHƯƠNG V. NHÓM LŨY LINH . 44 A. Lý thuyết . 44 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp . 47 C. Một số bài tập có lời giải 47 D. Một số bài tập rèn luyện . 55 CHƯƠNG VI. NHÓM SIÊU GIẢI ĐƯỢC 56 A. Lý thuyết . 56 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp . 56 C. Một số bài tập có lời giải . 56 D. Một số bài tập rèn luyện . 66 CHƯƠNG VII. NHÓM ABEL HỮU HẠN SINH 67 A. Lý thuyết 67 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp 67 C. Một số bài tập có lời giải . 68 D. Một số bài tập rèn luyện . 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY