Một kết quả hữu hạn cho tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun Tor

Mục lục Trang Mục lục 1 Lời cảm ơn 2 Mở đầu 3 Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . 6 1.1. Môđun Artin và đối ngẫu Matlis . 6 1.2. Biểu diễn thứ cấp . 8 1.3. Chiều Noether của môđun Artin 10 1.4. Hàm tử mở rộng và hàm tử xoắn 12 1.5. Dãy chính quy và độ sâu của môđun . 15 Chương 2. Dãy đối chính quy với chiều > s .17 2.1. Dãy đối chính quy 17 2.2. Dãy đối chính quy với chiều > s . 19 Chương 3. Một kết quả hữu hạn cho tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun Tor .29 3.1. Độ rộng với chiều > s 29 3.2. Kết quả hữu hạn .34 Kết luận 39 Tài liệu tham khảo 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY