Môn Luật hôn nhân - Gia đình: Trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng đối với những giao dịch do một bên chồng hoặc vợ thực hiện liên quan đến tài sản chung của vợ chồng

A. MỞ ĐẦU 2 B. NỘI DUNG .2 I. Phần lý luận chung .2 1. Trách nhiệm pháp lý 2 a. Định nghĩa 2 b. Đặc điểm 2 c. Các loại trách nhiệm pháp lý .3 2. Giao dịch dân sự 3 a. Định nghĩa .3 b. Hình thức 3 c. Các loại giao dịch dân sự 3 3. Tài sản chung của vợ chồng .4 II. Trách nhiệm pháp lý của vợ chồng đối với những giao dịch do một bên chồng hoặc vợ thực hiện liên quan đến tài sản chung của vợ chồng 4 1. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng khi thực hiện giao dịch một bên liên quan đến tài sản chung của vợ chồng nhưng nhằm đảm bảo lợi ích chung của gia đình 5 1.1 Những giao dịch phục vụ nhu cầu thiết yếu trong gia đình 5 Tình huống liên quan 7 1.2 Những giao dịch đảm bảo lợi ích chung của gia đình nhưng có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình .9 Tình huống liên quan .11 2. Trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng khi thực hiện giao dịch một bên liên quan đến tài sản chung của vợ chồng nhưng vì lợi ích, nhu cầu riêng 12 C. KẾT THÚC .14 Danh mục tài liệu tham khảo .15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY