Môn luật hôn nhân - Gia đình: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Xuất phát từ tình hình thực tế các quan hệ hôn nhân và gia đình, đồng thời cũng nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của vợ chồng về vấn đề tài sản, luật hôn nhân và gia đình quy định các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng. Đó là: chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; chia tài sản chung của vợ chồng khi vợ, chồng chết và chia tài sản chung của vợ chồng khi vợ chồng ly hôn. Chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân tồn tại là quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình 1986 và Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 so với Luật hôn nhân gia đình năm 1959. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp vợ, chồng không muốn ly hôn mà chỉ yêu cầu chia tài sản chung để ở riêng hoặc vì lí do nào đó. Việc phân chia này đến nay vẫn diễn ra nhiều tranh chấp cần đến tòa án đứng ra giải quyết. Vấn đề tranh chấp về phân chia tài sản chung hợp nhất của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tuy không phải là một đề tài mới nhưng nó vẫn luôn mang ý nghĩa thiết thực lớn trong đời sống xã hội hiện nay, là vấn đề cần được xem xét và nghiên cứu cụ thể. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân”. Lời mở đầu I. Cơ sở lý luận về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 1. Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân . 2. Các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 3. Phương diện chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân . 4. Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 5. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu . II. Thực tiễn về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 1. Thực tế chia tài sản chung của vợ chồng thời kỳ hôn nhân 2. Một số vướng mắc về quy định việc phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân và giải pháp hoàn thiện những quy định đó Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY