Môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến chất lượng cuộc sống con người

Hiện nay, thế giới đang phải đương đầu với 5 cuộc khủng hoảng lớn về dân số, lương thực, năng lượng, các cuộc kh ủng hoảng lớn về dân số, lương thực, năng lư ợng, tài nguyên, sinh thái. Năm cuộc khủng hoảng này đều liên quan ch ặt chẽ với môi trường. Nó thể hiện mối quan hệ mật thiết giữ a con người, xã hội v à t ự nhiên. Nó cho ta nhận ra một điều môi trường vừa là tác nhân vừa l à n ạn nhâ n của nền kinh tế to àn cầu. Mỗi một tác động không chú trọng chiều sâu có thể là khơi nguồn cho những mối đe dọa nguy hiểm mà con người có thể không ngờ tới. Vì thế chúng ta song song với việc phát triển kinh tế, thỏa m ãn nhu cầu cuộc s ống của mỗi cá nhân luôn được đảm bảo chúng ta ph ải biết giữ gìn môi trường sinh thái .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY