Mô phỏng hành động nhân vật trong xây dựng mô hình 3d

CHƯƠNG I . TỔNG QUAN VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ 3D ANIMATION TRONG THỰC TẠI ẢO . 1.1. Tổng quan về thực tại ảo 1.1.1. Sơ lược lịch sử phát triển . 1.1.2. Các lĩnh vực ứng dụng của Thực tại ảo. 1.2 Hành động của nhân vật (3D Animation) trong thực tại ảo. 1.2.1. Animation trong thực tại ảo là gì? . 1.2.2. Hiệu ứng Animation trong thực tại ảo 1.2.3. Cơ sở mô phỏng 3D Animation. 1.2.4. Các vấn đề gặp phải trong quá trình nghiên cứu 1.2.5. Hướng giải quyết CHƯƠNG II KỸ THUẬT MÔ PHỎNG 2.1. Đặt vấn đề . 2.2. Kỹ thuật mô phỏng 2.2.1 Khởi tạo nhân vật và trang phục 2.2.2 Điều khiển mô phỏng các trạng thái hành động của nhân vật 2.2.3 Các vấn đề liên quan tới camera và các phím điều khiển. CHƯƠNG III . CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG. 3.1. Bài toán 3.2. Mục đích và yêu cầu bài toán 3.3. Phương pháp giải quyết bài toán . 3.4 Một số kết quả bài toán

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY