Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba

Trước khi hồ Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ xả lũ, dự kiến có thể làm dâng mực nước sông Ba tại TP. Tuy Hòa vượt cao trình + 3,70 m, thì Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phải thông báo cho Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh biết trước từ 6 đến 10 giờ, tính đến thời điểm mực nước lũ đạt tới cao trình + 3,70 m để có đủ thời gian sơ tán dân. 2. Việc thông báo lệnh thao tác cửa xả của nhà máy thủy điện Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ đến Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của việc thay đổi cửa xả của nhà máy thủy điện Ayun hạ, Sông Hinh, Sông Ba Hạ do Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba thực hiện. 4. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc điều hành và cắt lũ của các hồ Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ đều phải thực hiện bằng văn bản. Lệnh vận hành công trình được gửi qua fax cho Công ty KTCTTL Gia Lai, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ và các cơ quan liên quan, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý. Thời gian ban hành lệnh thao tác các cửa xả phải đảm bảo để Công ty KTCTTL Gia Lai, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ nhận được ít nhất trước 2 giờ tính đến thời điểm thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY