Mô hình WRF và quy trình đồng hóa số liệu xoáy giả phục vụ dự báo bão

• Tiến hành khảo sát bộ số liệu gồm 82 trường hợp ứng với 11 cơn bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2007 với hai thử nghiệm là chạy mô hình WRF không đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả (No_bogus) và chạy mô hình WRF có đồng hóa số liệu trường cài số liệu xoáy giả (Bogus). Qua phân tích và đánh giá chung cho thấy: + Về quỹ đạo: Thử nghiệm có đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả cho sai số nhỏ hơn so với thử nghiệm không đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả tại hầu hết các thời điểm. Với trường hợp có đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả, sai số tại các thời điểm dự báo 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ tương ứnglà 122, 220 và 373 km. Trong khi trường hợp không đồng hóa số liệu, sai số ứng với các thời điểm dự báo như trên là 132, 227 và 389 km. + Về cường độ: Đồng hóa số liệu trường cài xoáy giả khá hiệu quả trong bài toán dự báo cường độ. Tại tất cả các thời điểm, saisố của trường hợp Bogus đều được cải thiện so với trường hợp No_bogus.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY