Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM) và Mô hình phân tích tỉ số (P/E, P/S…)

MỤC LỤC I.QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH 3 1. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 4 2. PHÂN TÍCH NGÀNH 6 3. PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP 7 3.1. Phân tích theo mô hình SWOT 7 3.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp 8 3.3. Phân tích phi tài chính 9 II. LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ 9 1.LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 9 2.CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 11 III.ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH CHIÊT KHẤU CỔ TỨC 11 1. Ý TƯỞNG CHUNG 11 2.MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU CỔ TỨC 12 2.1. Các bước xác định 13 2.1.1. Bước 1 : xác định tỷ lệ chiết khấu 13 2.1.2.Bước 2: Các phương pháp định lượng g 16 2.1.3. Bước 3: Tính toán giá trị hiện tại của luồng cổ tức 18 2.2- Các mô hình chiết khấu luồng cổ tức 18 2.2.1- Mô hình tổng quát 18 2.2.2- Mô hình công ty tăng trưởng ổn đinh (Mô hình 1 giai đoạn – Mô hình Gordon): 19 2.2.3- Mô hình hai giai đoạn 21 2.2.4- Mô hình 3 giai đoạn 25 2.3- Ưu nhược điểm của phương pháp chiết khấu luồng cổ tức 26 IV.ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ 27 1. PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ GIÁ / THU NHẬP (P/E) 27 1.1.Một vài nét chung về EPS 27 1.1.1. Khái niệm EPS 27 1.1.2.Tầm quan trọng của EPS 27 1.1.3. Phân loại EPS 27 1.2. Khái niệm về P/E 33 1.3. Phân loại P/E 33 1.4.Ý nghĩa phân tích của hệ số P/E 35 1.5.Các nhân tố ảnh hưởng tới P/E 37 1.6. Ưu điểm và nhược điểm của P/E 39 2. PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ P/BV 41 2.1.Khái niệm P/BV 41 2.2 Công thức tính: 42 2.3.Ý nghĩa phân tích của hệ số P/BV 42 2.4. Ưu nhược điểm của P/BV 43 3. PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ P/S 44 3.1.Công thức tính 44 3.2. Ưu nhược điểm của P/S 44 4.1.Công thức tính 45 4.2. Ưu nhược điểm của P/CF 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY