Marketing cơ bản trong kinh doanh

Sản phẩm là một trong bốn tham sốcơbản trong Maketing ( sản phẩm, xúc tiến, giá cả, phân phối). Bất cứmột doanh nghiệp nào - nhất là doanh nghiệp thương mại - cũng phải có những chính sách cụthểvà đúng đắn vềsản phẩm nếu muốn thành công trên thịtrường. Hiểu và mô tả đúng sản phẩm của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụquan trọng của Maketing. Xác định dúng sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến khảnăng tiêu thụvà khai thác cơhội kinh doanh của doanh nghiệp. Có hai cách tiếp cận đểmô tảsản phẩm: • Tiếp cận và mô tảsản phẩm theo truyền thống. • Tiếp cận và mô tảsản phẩm theo quan điểm Maketing. Mỗi cách tiếp cận đều có những ưu nhược điểm riêng của nó. Việc lựa chọn cách tiếp cận nào là tuỳthuộc vào từng doanh nghiệp. Một điều không thểkhông nhắc tới trong chính sách sản phẩm, đó là việc định hướng phát triển sản phẩm mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY