Mạng NGN - Tìm hiểu và Định Tuyến

Mạng viễn thông của các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đang chuyển dần đến mạng thế hệ sau NGN và tiến tới IP hóa với mục tiêu mọi lúc-mọi nơi và bằng mọi phương tiện. Nhu cầu về các dịch vụ mạng ngày càng đa dạng, phong phú và đòi hỏi nhiều mức độ chất lượng dịch vụ khác nhau. Xu hướng phát triển là tiến tới hội tụ về mạng và hội tụ về dịch vụ. Tài nguyên của mạng thì có giới hạn trong khi nhu cầu truyền thông tin ngày càng tăng, chính vì vậy mà hiện tượng tắc nghẽn mạng là khó tránh khỏi. Mặt khác các mạng viễn thông hiện tại có đặc điểm chung là tồn tại một cách riêng lẻ, ứng với mỗi loại dịch vụ thông tin lại có ít nhất một loại mạng viễn thông riêng biệt để phục vụ dịch vụ đó. Trong quá trình tìm hiểu, em đã chọn đề tài “Tìm hiều về NGN và định tuyến trong NGN”. Hướng giải quyết này là đưa ra phương án khả thi, thích hợp với điều kiện Việt Nam. Đồ án gồm 5 chương , đã phần nào làm rõ NGN và ứng dụng của NGN. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG . 1 1.1 MẠNG VIỄN THÔNG HIỆN TẠI . 1 1.1.1 Khái niệm về mạng viễn thông . 1 1.1.2Các đặc điểm của mạng viễn thông hiện nay 3 1.1.3 Sơ lược mạng viễn thông Việt Nam 5 1.2 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA MẠNG VIỄN THÔNG HIỆN TẠI 9 1.3 ĐỘNG CƠ XUẤT HIỆN MẠNG THẾ HỆ MỚI . 10 CHƯƠNG 2: MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN . 13 2.1 ĐỊNH NGHĨA MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI . 13 2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA MẠNG NGN . 13 2.2.1 Mạng NGN có bốn đặc điểm chính . 13 2.2.2 Những vấn đề cần quan tâm khi phát triển NGN . 15 2.2.3 Tìm hiểu các công nghệ 16 2.3 CẤU TRÚC MẠNG NGN 18 2.3.1 Cấu trúc luận lý (cấu trúc chức năng) của mạng NGN . 18 2.3.2 Mô hình phân lớp chức năng của mạng NGN . 18 2.3.3 Phân tích . 19 2.3.3.1 Lớp truyền dẫn và truy nhập 20 2.3.3.2 Lớp truyền thông 22 2.3.3.3 Lớp điều khiển . 22 2.3.3.4 Lớp ứng dụng . 25 2.3.3.5 Lớp quản lý . 25 2.4 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG NGN . 27 2.4.1 Media Gateway (MG) 28 2.4.2. Media Gateway Controller 29 2.4.3 Signalling Gateway (SG) 31 2.4.4 Media Server 32 2.4.5 Application Server/Feature Server 32 CHƯƠNG 3: CÁC GIAO THỨC, CÔNG NGHỆ LÀM NỀN VÀ DỊCH VỤ TRỌNG MẠNG NGN . 35 3.1 CÁC GIAO THỨC TRONG MẠNG NGN . 35 3.1.1. SIP (Session Initiation Protocol 36 3.1.2 MGCP (Media Gateway Controller Protocol) 40 3.1.3 SIGTRAN (Signaling Transport Protocol) . 42 3.2 CÁC CÔNG NGHỆ LÀM NỀN CHO MẠNG THẾ HỆ MỚI 48 3.2.1 IP . 49 3.2.2 ATM 50 3.2.3 IP over ATM 51 3.2.4 MPLS . 52 3.2.5 Bảng so sánh giữa các công nghệ . 53 3.3 DỊCH VỤ TRONG MẠNG NGN 54 3.3.1 Giới thiệu 54 3.3.2 Nhu cầu NGN đối với các nhà cung cấp dịch vụ 56 3.3.3 Yêu cầu của khách hàng . 58 3.3.4 Dịch vụ NGN . 58 3.3.5 Kiến trúc dịch vụ thế hệ sau 64 3.3.6 Kết luận . 70 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐỊNH TUYẾN VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ . 71 4.1 GIẢI PHÁP ĐỊNH TUYẾN 71 4.1.1 Giới thiệu 71 4.1.2. Định tuyến QoS . 73 4.2 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ . 79 4.2.1 Giới thiệu . 79 4.2.2 Các yêu cầu bảo mật . 80 4.2.3 Các vấn đề cần bảo mật 81 4.2.4 Các giải pháp tạm thời . 82 4.2.5 Kết luận 83 4.2.6 QoS (Quality of Service) 84 CHƯƠNG 5 : SỰ TIẾN HÓA VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGN 91 5.1 SỰ TIẾN HÓA TỪ CÁC MẠNG HIỆN CÓ LÊN NGN . 91 5.1.1 Sự phát triển từ PSTN lên NGN 96 5.1.2 Đối với các mạng dịch vụ khác . 97 5.1.3 Sự phát triển của mạng hữu tuyến dựa trên công nghệ IP . 99 5.1.4 Kết luận . 101 5.2 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGN CỦA NGÀNH 101 5.2.1 Giới thiệu chung 101 5.2.2 Nguyên tắc thựcc hiện triển khai mạng NGN 101 5.2. 3. Hướng phát triển mạngNGN đối với 103 5.2.4 Các giải pháp đề xuất cho việc phát triển mạng NGN của ngành . 105 5.2. 5. Nguyên tắc tổ chức mạng NGN của VNPT 107 5.2.6 Kết luận . 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY